Home » News

2nd Saigon Hi-Tech Park Job Fair 2016 (Vietnamese)

Tham gia ngày hội người tham dự sẽ được tiếp cận rất nhiều thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp của KCNC (thông báo tuyển dụng), được phỏng vấn trực tiếp tại gian hàng của các công ty này, cũng như tham dự các Hội thảo về Tuyển dụng do các chuyên gia tuyển dụng đến từ Công ty Samsung, Datalogic và Prudential, cụ thể:

Nội dung chương trình Hội thảo Tuyển dụng với DN KCNC

Với Công ty SAMSUNG

  • 9:00 – 9:30: Giới thiệu về Tập đoàn Samsung & SEHC
  • 9:30 – 9:45: Cơ hội việc làm tại SEHC
  • 9:45 – 10:15: Tư vấn “Kỹ năng tỏa sang trước nhà tuyển dụng”;  Giải đáp các câu hỏi của Sinh viên.

Với Công ty PRUDENTIAL

  • 10:15 – 10:30: Cơ hội làm việc với Prudential

Với Công ty DATALOGIC

  • 10:30 – 10:45: Giới thiệu về Công ty Datalogic Vietnam
  • 10:45 – 11:15: Chương trình Học bổng & cơ hội việc làm tại Công ty Datalogic Vietnam
  • 11:15 – 11:30: Giao lưu & giải đáp thắc mắc của sinh viên / người lao động


NHVL-KCNC-Lan-2-2016_1


NHVL KCNC Lan 2 2016_2