Home » News

Agritech Workshop (Vietnamese)

Giới thiệu về chuỗi Workshop

Đây là chuỗi sự kiện hàng tuần tại INCO giới thiệu các công nghệ hiện đại và phổ biến nhất trong thế giới startup, cùng những cơ hội khởi nghiệp/đầu tư mà các công nghệ đó đem lại.

Hỗ trợ cho các doanh nhân khởi nghiệp có một nơi để chia sẻ, giới thiệu về dự án, sản phẩm, và doanh nghiệp của mình ra cộng đồng và nhận sự hỗ trợ tương ứng.

Vì sao các Startup nên tham gia (miễn phí)

  1. Founders có cơ hội được mời private pitching cho các investors có hứng thú đặc biệt đến công nghệ của startup.
  2. Tạo mối quan hệ với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.

Thời gian, địa điểm và nội dung

  • Thời gian: 8:30 – 11:30 ngày 16/7
  • Địa điểm: Ballroom tầng 5, INCO Center, 110 Cao Thắng, phường 4, quận 3
  • Nội dung:

8:30~9:00: Đón khách
9:00~9:20: Agritech lên ngôi, những tiến triển mới nhất, dự báo
9:20~9:40: Kiến thức, thuật ngữ cơ bản về Agritech
9:40~10:00: Cơ hội cho Agritech ở VN
10:00 – 11:00: Demo các dự án khởi nghiệp Agritech
11:00~11:30: Giao lưu & Hỏi đáp

Các bước tham gia

  1. Điền thông tin về dự án, sản phẩm và công nghệ ứng dụng tại http://bit.ly/AgritechF2
  2. Phỏng vấn với chuyên gia INCO
  3. Được hướng dẫn chuẩn bị nội dung và hình thức
  4. Trình bày trước nhà đầu tư tại sự kiện