Internet of Things Lab

TpHCM, ngày 30/05/2016 Lab Internet of Things (IoT) Mạng IoT có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai gần. Có nhiều cuộc thi IoT đã và đang diễn ra tại Việt Nam. Dự đoán đến 2020, hàng chục tỷ thiết bị sẽ được kết nối với nhau. Đứng … Continue reading Internet of Things Lab