List of internship coordinators – Summer 2024

List of Internship Coordinators – Summer 2024

You must submit your internship information via the form at https://forms.gle/CuzLT7nnZHEentvK6 and email your internship coordinator to register the details. Check MS Teams group SCSE Internship Summer 2024 for further information.

List of internship coordinators:

No. Student ID Fullname Internship Coordinator Email
1 ITITIU17063 Nguyễn Thanh Vang TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
2 ITITIU17050 Đào Anh Khoa TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
3 ITDSIU18052 Nguyễn Ngọc Huy TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
4 ITITIU18221 Trần Tiến Đạt TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
5 ITDSIU19053 Nguyễn Thanh Thảo TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
6 ITDSIU19014 Bùi Hồng Phúc TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
7 ITDSIU19021 Nguyễn Vĩnh Trí TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
8 ITDSIU19002 Lê Duy Anh TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
9 ITITWE19022 Nguyễn Thiên Bảo TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
10 ITITIU19219 Phạm Quốc Tín TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
11 ITITIU19170 Nguyễn Trí Nhân TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
12 ITITIU19002 Trịnh Quang Anh TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
13 ITITIU19014 Nguyễn Hữu Hoàng TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
14 ITITIU19143 Lê Nguyễn Anh Khoa TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
15 ITITIU19202 Huỳnh Lê Sơn TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
16 ITITIU19229 Đỗ Hoàng Tuấn TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
17 ITITIU19074 Phạm Ngọc Tuấn Anh TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
18 ITITIU19251 Nguyễn Phạm Gia Huy TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
19 ITITIU19225 Nguyễn Trung Trực ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
20 ITITIU19192 Trần Minh Quang ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
21 ITITIU19015 Lê Quang Huy ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
22 ITITIU19041 Nguyễn Gia Phúc ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
23 ITITIU19216 Đinh Nho Phú Thịnh ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
24 ITDSIU20120 Trương Quân Bảo ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
25 ITDSIU20096 Nguyễn Dương Tấn Đạt ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
26 ITDSIU20109 Trịnh Tiến Đạt ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
27 ITDSIU20073 Phạm Lê Thanh Nhàn ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
28 ITDSIU20094 Nguyễn Minh Quân ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
29 ITDSIU20132 Trần Huỳnh Đức Tài ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
30 ITDSIU20126 Huỳnh Thanh Thảo ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
31 ITDSIU20084 Phan Thế Thiện ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
32 ITDSIU20089 Trần Nguyễn Đông Triều ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
33 ITDSIU20063 Nguyễn Minh Hiếu ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
34 ITDSIU20067 Nguyễn Trung Kiên ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
35 ITDSIU20098 Nguyễn Song Hào Kiệt ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
36 ITDSIU20036 Đào Anh Minh TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
37 ITDSIU20071 Nguyễn Thiện Nghĩa TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
38 ITDSIU20082 Tạ Thị Phương Thảo TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
39 ITDSIU20103 Huỳnh Xuân Vũ TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
40 ITDSIU20113 Trần Đình An TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
41 ITDSIU20077 Phan Đình Hữu Phúc TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
42 ITDSIU20034 Ngô Triệu Gia Gia TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
43 ITITWE20017 Hồ Hoàng Dũng TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
44 ITITWE20032 Nguyễn Tuấn Kiệt TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
45 ITITWE20008 Đinh Hoàng Thảo Nguyên TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
46 ITITWE20023 Phạm Đông Hải TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
47 ITITWE20021 Nguyễn Trần Nguyên Anh TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
48 ITITWE20026 Phạm Vũ Bão TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
49 ITITIU20214 Nguyễn Quang Huy PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
50 ITITIU20207 Thái Nguyễn Minh Huân PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
51 ITITIU20166 Phạm Gia Bảo PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
52 ITITIU20175 Huỳnh Thị Tú Chi PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
53 ITITIU20364 Huỳnh Lam Đạt PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
54 ITITIU20230 Lê Ngọc Đăng Khoa PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
55 ITITIU20237 Lý Tiểu Kiệt PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
56 ITITIU20286 Lê Hồng Quang PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
57 ITITIU20292 Nguyễn Công Sáng PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
58 ITITIU20117 Trần Công Tâm PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
59 ITITIU20303 Đồng Minh Thắng PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
60 ITITIU20137 Nguyễn Nhật Trường PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
61 ITITIU20345 Phạm Đình Anh Tuấn PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
62 ITITIU20220 Võ Nguyễn Mạnh Huy PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
63 ITITIU20209 Mai Văn Hưng PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
64 ITITIU20244 Nguyễn Văn Lộc PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
65 ITITIU20266 Trần Thanh Nhật PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
66 ITITIU20016 Nguyễn Đặng Tú Quyên ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
67 ITITIU20291 Trịnh Thị Như Quỳnh ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
68 ITITIU20295 Nguyễn Xuân Sơn ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
69 ITITIU20318 Nguyễn Trần Duy Thức ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
70 ITITIU20334 Nguyễn Quang Trường ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
71 ITITIU20351 Nguyễn Hoàng Việt ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
72 ITITIU20153 Đinh Việt Anh ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
73 ITITIU20164 Nguyễn Đăng Bảo ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
74 ITITIU20174 Nguyễn Hữu Châu ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
75 ITITIU20002 Lâm Quốc Dinh ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
76 ITITIU20196 Nguyễn Quang Duy ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
77 ITITIU20193 Võ Trùng Dương ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
78 ITITIU20142 Nguyễn Thanh Hiền ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
79 ITITIU20202 Hồ Hữu Hiệp ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
80 ITITIU20217 Tôn Thất Quang Huy ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
81 ITITIU20226 Tạ Vĩ Khang ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
82 ITITIU20229 Vũ Gia Khiêm ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
83 ITITIU20231 Nguyễn Đoàn Minh Khoa PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
84 ITITIU20232 Hoàng Minh Khôi PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
85 ITITIU20138 Lê Nguyễn Bảo Long PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
86 ITITIU20268 Lê Tinh Nhựt PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
87 ITITIU20278 Nguyễn Bá Phúc PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
88 ITITIU20281 Lê Minh Phượng PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
89 ITITIU20282 Đỗ Minh Quân PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
90 ITITIU20298 Nguyễn Lê Thành Tài PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
91 ITITIU20308 Nguyễn Huy Thanh PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
92 ITITIU20311 Trần Huỳnh Nhật Thi PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
93 ITITIU20332 Nguyễn Trần Minh Trung PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
94 ITITIU20340 Lê Hoàng Thái Tuấn PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
95 ITITIU20134 Trịnh Đức Bảo PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
96 ITITIU20127 Vĩnh Bảo Phúc PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
97 ITITIU20149 Nguyễn Vũ Nhật Quang PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
98 ITITIU20361 Nguyễn Xuân Bách PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
99 ITITIU20169 Lê Kỳ Quốc Bình PGS. TS. Nguyễn Thị Thuý Loan nttloan@hcmiu.edu.vn
100 ITITIU20296 Trần Nguyễn Công Sơn PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
101 ITITIU20304 Lý Quang Thắng PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
102 ITITIU20178 Đinh Ngọc Đạt PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
103 ITITIU20221 Bùi Mạc Anh Kha PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
104 ITITIU20130 Trương Quang Tường PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
105 ITITIU20323 Trần Nguyễn Minh Trân PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
106 ITITIU20333 Bùi Nhật Quang Trường PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
107 ITITIU20012 Nguyễn Hoàng Luân PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
108 ITITIU20325 Trần Quang Trí PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
109 ITCSIU21166 Nguyễn Quốc Thái Bảo PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
110 ITCSIU21093 Trần Thanh Nguyên PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
111 ITCSIU21164 Trịnh Quang Anh PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
112 ITCSIU21161 Nguyễn Hoàng Gia Ân PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
113 ITCSIU21054 Phạm Bình Dương PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
114 ITCSIU21004 Nguyễn Khánh Hà PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
115 ITCSIU21063 Lê Thu Hoàng PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
116 ITCSIU21186 Hoàng Gia Huy PGS. TS. Võ Thị Lưu Phương vtlphuong@hcmiu.edu.vn
117 ITCSIU21189 Nguyễn Bình Phương Huy TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
118 ITCSIU21133 Phạm Anh Huy TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
119 ITCSIU21136 Võ Minh Khang TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
120 ITCSIU21076 Nguyễn Hữu Khánh TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
121 ITCSIU21137 Nguyễn Thành Khiêm TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
122 ITCSIU21158 Hoàng Công Anh Khoa TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
123 ITCSIU21085 Ngô Vũ Cao Long TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
124 ITCSIU21084 Lâm Quang Lợi TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
125 ITCSIU21204 Nguyễn Huỳnh Thảo My TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
126 ITCSIU21104 Bùi Đoàn Thế Sang TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
127 ITCSIU21031 Nguyễn Đức Tâm TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
128 ITCSIU21238 Huỳnh Thị Ngọc Trâm TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
129 ITCSIU21241 Bùi Văn Minh Triều TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
130 ITCSIU21246 Lê Thành Vinh TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
131 ITCSIU21172 Hồ Anh Dũng TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
132 ITCSIU21179 Trần Thanh Hiếu TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
133 ITCSIU21009 Huỳnh Gia Huy TS. Trần Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn
134 ITCSIU21071 Trần Phương Quang Huy TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
135 ITCSIU21182 Trần Vũ Khánh Hưng TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
136 ITCSIU21192 Ngô Í Khang TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
137 ITCSIU21138 Huỳnh Lâm Đăng Khoa TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
138 ITCSIU21197 Trần Ngọc Đăng Khôi TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
139 ITCSIU21199 Đỗ Tấn Lộc TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
140 ITCSIU21201 Đỗ Nguyễn Bình Minh TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
141 ITCSIU21233 Nguyễn Anh Thắng TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
142 ITCSIU21034 Huỳnh Ngọc Anh Thư TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
143 ITCSIU21114 Lê Bảo Trân TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
144 ITCSIU21043 Nguyễn Thái Bình TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
145 ITCSIU21126 Trương Trí Dũng TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
146 ITCSIU21174 Huỳnh Minh Duy TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
147 ITCSIU21176 Trần Quang Bảo Duy TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
148 ITCSIU21047 Hồ Tiến Đạt TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
149 ITCSIU21050 Nguyễn Đặng Minh Đức TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
150 ITCSIU21129 Đoàn Nhân Hậu TS. Lê Duy Tân ldtan@hcmiu.edu.vn
151 ITCSIU21180 Tạ Trung Hiếu TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
152 ITCSIU21132 Đào Minh Huy TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
153 ITCSIU21070 Ngô Đức Huy TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
154 ITCSIU21135 Phạm Gia Khang TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
155 ITCSIU21194 Phạm Minh Khánh TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
156 ITCSIU21081 Nguyễn Mạnh Việt Khôi TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
157 ITCSIU21212 Thái Thành Nhân TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
158 ITCSIU21216 Nguyễn Nguyên Bảo Phú TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
159 ITCSIU21219 Đỗ Đình Phúc TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
160 ITCSIU21096 Lê Tuấn Phúc TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
161 ITCSIU21232 Phan Quốc Thắng TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
162 ITCSIU21235 Lê Đỗ Cao Thi TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
163 ITCSIU21112 Nguyễn Đức Toàn TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
164 ITDSIU21109 Trần Bảo Phúc TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
165 ITDSIU21119 Ngô Hoàng Thành TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
166 ITDSIU21073 Phạm Vũ Tuyết Anh TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
167 ITDSIU21014 Nguyễn Bá Duy TS. Mai Hoàng Bảo Ân mhban@hcmiu.edu.vn
168 ITDSIU21012 Phan Danh Đức TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
169 ITDSIU21083 Đinh Thị Thanh Hằng TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
170 ITDSIU21002 Nguyễn Hữu Khang TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
171 ITDSIU21095 Đinh Vũ Ngọc Linh TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
172 ITDSIU21099 Hoàng Văn Mạnh TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
173 ITDSIU21022 Phạm Thái Thục Minh TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
174 ITDSIU21104 Hoàng Trần Thảo Nguyên TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
175 ITDSIU21058 Lê Huỳnh Nhã Nguyên TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
176 ITDSIU21107 Bùi Gia Phú TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
177 ITDSIU21110 Phạm Huỳnh Thanh Quân TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
178 ITDSIU21115 Đặng Thái Sơn TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
179 ITDSIU21121 Đỗ Dương Thịnh TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
180 ITDSIU21124 Nguyễn Thụy Bảo Trâm TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
181 ITDSIU21125 Phan Bảo Trân TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
182 ITDSIU21129 Nguyễn Khánh Vinh TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
183 ITDSIU21069 Nguyễn Xuân Vinh TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
184 ITDSIU21076 Nguyễn Huy Bảo TS. Vi Chí Thành vcthanh@hcmiu.edu.vn
185 ITDSIU21078 Phan Nguyễn Hùng Cường TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
186 ITDSIU21080 Phạm Nguyễn Tiến Đạt TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
187 ITDSIU21016 Dương Nhật Huy TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
188 ITDSIU21091 Nguyễn Nhật Khiêm TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
189 ITDSIU21097 Lê Nguyễn Thành Long TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
190 ITDSIU21100 Trần Xuân Mạnh TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
191 ITDSIU21024 Lê Thị Thúy Nga TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
192 ITDSIU21103 Trịnh Bình Nguyên TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
193 ITDSIU21117 Nguyễn Hồng Sơn TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
194 ITDSIU21001 Phan Quốc Anh TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
195 ITDSIU21067 Nguyễn Quốc Huy TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
196 ITDSIU21055 Hoàng Tuấn Kiệt TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
197 ITDSIU21057 Nguyễn Hải Ngọc TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
198 ITDSIU21030 Nguyễn Duy Phúc TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
199 ITDSIU21130 Nguyễn Minh Việt TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
200 ITITWE21117 Ngô Lê Thiên Ân TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
201 ITITWE21098 Nguyễn Minh Hoàng TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
202 ITITWE21004 Phan Công Bảo TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
203 ITITWE21114 Nguyễn Phúc Hào TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
204 ITITWE21118 Phạm Thái Quốc TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
205 ITITIU21188 Trương Bửu Duy TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
206 ITITIU21182 Trịnh Văn Đức TS. Hồ Long Vân hlvan@hcmiu.edu.vn
207 ITITIU21201 Lê Nguyễn Quang Hiếu TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
208 ITITIU21212 Nguyễn Trang Thiên Hương TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
209 ITITIU21330 Đoàn Đức Tiến TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
210 ITITIU21183 Phạm Huỳnh Đức TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
211 ITITIU21208 Mai Nguyên Hoàng TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
212 ITITIU21213 Từ Đình Huy TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
213 ITITIU21223 Trần Quốc Khánh TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
214 ITITIU21224 Hà Thanh Khiết TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
215 ITITIU21239 Phan Gia Bảo Long TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
216 ITITIU21242 Nguyễn Trịnh Nhật Minh TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
217 ITITIU21248 Đỗ Xuân Nam TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
218 ITITIU21256 Dương Trọng Nghĩa TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
219 ITITIU21279 Nguyễn Hoàng Minh Phú TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
220 ITITIU21286 Trần Minh Phương TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
221 ITITIU21099 Phạm Phú Quốc TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
222 ITITIU21107 Nguyễn Minh Thông TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
223 ITITIU21184 Nguyễn Công Dũng TS. Lê Thị Ngọc Hạnh ltnhanh@hcmiu.edu.vn
224 ITITIU21219 Nguyễn Duy Khải ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
225 ITITIU21231 Trần Gia Khôi ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
226 ITITIU21014 Nguyễn Tiến Luân ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
227 ITITIU21240 Nguyễn Minh Lương ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
228 ITITIU21273 Lê Tiến Phát ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
229 ITITIU21297 Nguyễn Tiến Sơn ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
230 ITITIU21317 Mai Xuân Thiện ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
231 ITITIU21045 Nguyễn Minh Đức ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
232 ITITIU21217 Đỗ Đức Huy ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
233 ITITIU21064 Lê Minh Khôi ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
234 ITITIU21304 Nguyễn Quang Tâm ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
235 ITITIU21103 Cao Quang Thắng ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
236 ITITIU21321 Nguyễn Huỳnh Minh Thông ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
237 ITITIU21322 Tôn Long Thuận ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
238 ITITIU21117 Nguyễn Gia Cát Tường ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
239 ITITIU21347 Phạm Quang Vinh ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
240 ITITIU21194 Phạm Nguyễn Nhật Hà ThS. Đặng Tâm Nhân dtnhan@hcmiu.edu.vn
241 ITITIU21282 La Văn Phú ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
242 ITITIU21350 Nguyễn Phúc Vinh ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
243 ITITIU21146 Hồ Ngọc An ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
244 ITITIU21038 Võ Hoài Bảo ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
245 ITITIU21007 Phạm Trung Dũng ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
246 ITITIU21191 Nguyễn Đặng Thành Duy ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
247 ITITIU21200 Lê Duy Hiếu ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
248 ITITIU21056 Lê Ngọc Huy ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
249 ITITIU21254 Trịnh Văn Trung Nghĩa ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
250 ITITIU21263 Nguyễn Trọng Nguyên ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
251 ITITIU21135 Châu Thành Phát ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
252 ITITIU21354 Nguyễn Tấn Phát ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
253 ITITIU21287 Nguyễn Phạm Kỳ Phương ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
254 ITITIU21312 Lê Quan Phát Thành ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
255 ITITIU21323 Bành Vĩnh Thuận ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
256 ITITIU21351 Lương Anh Vũ ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
257 ITITIU21176 Nguyễn Hoàng Định ThS. Nguyễn Trung Nghĩa ntnghia@hcmiu.edu.vn
258 ITITIU21227 Lê Đăng Khoa ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
259 ITITIU21280 Phan An Phú ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
260 ITITIU21150 Trần Nguyễn Hồng Ân ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
261 ITITIU21172 Phạm Tiến Đạt ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
262 ITITIU21181 Lưu Hoàng Đức ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
263 ITITIU21192 Nguyễn Hoàng Giang ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
264 ITITIU21127 Nguyễn Trần Hoàng Hạ ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
265 ITITIU21215 Phạm Quốc Huy ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
266 ITITIU21226 Nguyễn Minh Khoa ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
267 ITITIU21243 Đoàn Bảo Nhật Minh ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
268 ITITIU21083 Trần Đặng Phương Nam ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
269 ITITIU21253 Lê Phương Nghi ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
270 ITITIU21266 Đinh Thị Thanh Nhã ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
271 ITITIU21274 Thái Thành Phát ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
272 ITITIU21291 Nguyễn Hoàng Quân ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
273 ITITIU21309 Nguyễn Đình Thắng ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
274 ITITIU21325 Huỳnh Thanh Thủy ThS. Thái Trung Tín tttin@hcmiu.edu.vn
275 ITITIU21139 Phan Trung Tín TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
276 ITITIU21345 Nguyễn Trí Vinh TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
277 ITITIU21033 Nguyễn Phạm Đức Anh TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
278 ITITIU21123 Trần Hoàng Thế Bảo TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
279 ITITIU21005 Nguyễn Thị Yến Chi TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
280 ITITIU21187 Nguyễn Ngọc Trường Duy TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
281 ITITIU21125 Vũ Văn Đô TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
282 ITITIU21010 Đặng Nguyễn Trường Huy TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
283 ITITIU21054 Nguyễn Trần Gia Huy TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
284 ITITIU21129 Ngô Lưu Tấn Hưng TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
285 ITITIU21211 Nguyễn Quốc Hưng TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
286 ITITIU21225 Tô Anh Khoa TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
287 ITITIU21229 Nguyễn Hoàng Minh Khôi TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
288 ITITIU21255 Nguyễn Hoàng Minh Nghĩa TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
289 ITITIU21024 Võ Trần Khánh Quỳnh TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
290 ITITIU21102 Phùng Quốc Tân TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
291 ITITIU21144 Nguyễn Hà Thanh TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
292 ITDSIU22151 Nguyễn Hoàng Hồng Ân TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn