Seminar “Idea for Innovation and Entrepreneurship” (Vietnamese)

Trung tâm Ươm Tạo Công nghệ và Khởi nghiệp (TISC) sẽ tổ chức hội thảo với chủ đề “Ý Tưởng Sáng Tạo và Khởi Nghiệp” với thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian: 8:00 AM -11:30AM, ngày 17/05/2017
  • Địa điểm: phòng A2 – 104, Trường Đại học Quốc tế TP.HCM
  • Đối tượng tham dự: sinh vien quan tâm (đặc biệt là sinh viên năm 3,4 và cựu sinh viên của ĐH Quốc tế) và đại diện hội sinh viên.

Các sinh viên và cựu sinh viên có nhu cầu tham gia vui lòng gửi thông tin đăng ký (Họ tên, MSSV, Email, Số ĐT) về nhhung@hcmiu.edu.vn (Huy Hùng) hoặc htvan.ityu@gmail.com (Trọng Văn).

Tags: