Course Registration for Summer Semester

Sinh viên sắp tốt nghiệp các khóa có nguyện vọng đăng ký môn học tại học kỳ hè. Sinh viên tập hợp danh sách với số lượng sinh viên trên hoặc bằng 15 sinh viên, có thời gian học. Đối với học kỳ hè, 1 tuần học 2 buổi lý thuyết, 2 buổi thực hành. Khoa sẽ xem xét để mở lớp đối với những sinh viên cần hoàn thành môn để tốt nghiệp.
Thời gian: 01/04/2015 – 30/04/2015

Tags: