[Thông báo] Microsoft Academic Tour 2015

Giới thiệu chung:

MAT là chương trình Microsoft Việt Nam tổ chức nhằm cung cấp cơ hội cho các bạn sinh viên học về các kiến thức công nghệ Microsoft, trở thành đối tác của Microsoft (MSP), và hơn thế nữa là giúp các bạn sinh viên lập nhóm, sử dụng khả năng sáng tạo, niềm đam mê và kiến thức công nghệ để tạo ra nhiều ứng dụng, games và các giải pháp tích hợp làm tốt đẹp hơn cách chúng ta sống, học tập và lao động thông qua MS Virtual Academy Program (MVA), cuộc thi Imagine Cup và Chương trình tuyển dụng MSP.

Những hoạt động chính:

Giới thiệu về:

  • Thông tin tuyển dụng MSP
  • Thi các khóa học online bổ ích, miễn phí và giành giải thưởng cùng chứng chỉ của Microsoft
  • Thông tin Cuộc thi Imagine Cup 2015

Thời gian & địa điểm:

  • Ngày 23/10/2014, thời gian 8:30am – 11:00am, địa điểm trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
  • Ngày 24/10/2014, thời gian 8:30am – 11:00am, địa điểm trường Đại học Công nghiệp.
  • Ngày 25/10/2014, thời gian 8:30am – 11:00am, địa điểm trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Đăng ký tham dự: http://1drv.ms/1sy6K76 

MAT Poster

Giới thiệu thêm về Imagine Cup:

Imagine Cup 2015