Chọn lọc khi sử dụng ChatGPT

Chat Generative Pre-training Transformer (ChatGPT) – chatbot được điều khiển bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) do Công ty OpenAI phát triển đang sở hữu lượng người dùng cực lớn chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt. Trả lời lưu loát các câu hỏi ở nhiều lĩnh vực, làm thơ, giải toán, soạn thư điện tử, viết bài luận… tính năng vượt trội của ứng dụng thông minh này khiến nhiều người thắc mắc “Lĩnh vực giáo dục đối đầu thế nào với gian lận công nghệ cao?”.