Chương trình NUS Global Citizen Conference 2017

  • Chương trình diễn ra trong vòng 5 ngày (30/6-5/7/2017) tại đại học Quốc gia Singapore (NUS)
  • Các cá nhân hoặc tổ chức tham gia chương trình sẽ cùng nhau thảo luận đề tài Social Inclusion, gồm 5 chủ đề: Refugees, Migrant Worker Rights, Poverty & Inequality, Gender Equality and Mental Health.
  • Chi phí tham gia hội nghị: S$160/sinh viên.
  • Thời hạn đăng kí tham gia trực tuyến là 20/5/2017.

Để biết thêm thông tin về chương trình vui lòng xem tại đây https://www.nusgcc.com.