Chương trình thực tập 2019 của Intel

Intel Products Việt Nam thông báo về chương trình thực tập 2019 dành cho sinh viên năm 3 và năm tư của các trường Đại học.

Hãy tham gia cùng với Intel trong bước chân đầu tiên trên con đường phát triển sự nghiệp của mình.

Các vị trí thực tập gồm có:
1. Lắp ráp / Kiểm tra kỹ thuật 
2. Kỹ thuật công nghiệp
3. Kỹ thuật sản xuất
4. Đào tạo kỹ thuật
5. Thực tập Công nghệ thông tin 

Chi tiết: https://iujobhub.com/job/internship-program-2019/