Cuộc thi Nhà Hùng biện trẻ và Diễn đàn Giáo dục AUN lần thứ 16 và ASEAN+3 lần thứ 5

Các thành viên trong Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) đã thống nhất việc tổ chức “Cuộc thi Nhà Hùng biện trẻ và Diễn đàn Giáo dục AUN lần thứ 16 và ASEAN+3 lần thứ 5” (The 15th AUN and 4th ASEAN+3 Educational Forum and Young Speakers’ Contest) tại Thái Lan, do Đại học Mahidol đăng cai. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07 – 10/11/2016

2. Địa điểm: Đại học Mahidol, Thái Lan

3. Chủ đề của sự kiện:

 • Diễn đàn giáo dục: “Phát triển bền vững thông qua sự tham gia của cộng đồng trong các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường”
 • Cuộc thi nhà hùng biện trẻ: “Phát triển bền vững thông qua sự tham gia của cộng đồng từ góc nhìn thanh niên”

4. Các hoạt động chính trong sự kiện:

 • Thảo luận và trình bày về các vấn đề liên quan đến khối các nước ASEAN+3.
 • Cuộc thi hùng biện.
 • Bài giảng đặc biệt.
 • Chương trình trao đổi văn hóa.

5. Kinh phí:

 • BTC sẽ đài thọ các chi phí như: ăn ở, phương tiện di chuyển nội địa, tài liệu.
 • Người tham gia tự chi trả chi phí vé máy bay khứ hồi và bảo hiểm du lịch.

6. Thông tin về Diễn đàn Giáo dục:

 • ĐHQG-HCM sẽ đề cử 01 sinh viên tham gia Diễn đàn Giáo dục và 01 giảng viên đại diện tham gia sự kiện.
 • Sinh viên được yêu cầu viết 02 bài tiểu luận: Bài luận về Chính sách (Policy Paper) và Bài Sơ lược về Quốc gia (Country Profile).
 • Bài luận về Chính sách: bài viết cá nhân phác thảo các chính sách và quan điểm của quốc gia về chủ đề của sự kiện.
 • Bài Sơ lược về Quốc gia: bài viết đại diện cho quốc gia, thể hiện khái quát lịch sử, đấu tranh giành tự do, sự phát triển, các mặt kinh tế, văn hoá, chính trị, quân sự, địa lý, các chính sách của quốc gia liên quan đến ASEAN và các tổ chức quốc tế.
 • Cán bộ tham gia có vai trò đánh giá các bài viết tham gia sự kiện và là giám khảo vòng loại của Cuộc thi Nhà Hùng biện trẻ.

7. Thông tin về Cuộc thi Nhà Hùng biện trẻ:

 • ĐHQG-HCM sẽ đề cử 01 sinh viên tham gia Cuộc thi Nhà Hùng biện trẻ.
 • Sinh viên được yêu cầu viết 01 bài tiểu luận (khoảng 1.500 từ) về chủ đề của sự kiện.
 • Mỗi sinh viên có 10 phút trình bày.
 • Kết quả cuộc thi sẽ dựa trên nội dung trình bày và khả năng diễn thuyết của sinh viên.

8. Tiêu chuẩn tham gia:

 • Đối với giảng viên:
  • Hiện đang là cán bộ giảng dạy, không quá 45 tuổi
  • Có kiến thức về Đông Nam Á và Đông Á
  • Có tinh thần làm việc nhóm và khả năng giao tiếp tốt
  • Có sức khỏe tốt, có khả năng thích nghi với hoàn cảnh
  • Có kinh nghiệm trong việc giao tiếp với những người đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau
  • Khả năng Tiếng Anh lưu loát
  • Cam kết tham gia suốt thời gian sự kiện
 • Đối với sinh viên:
  • Đang là sinh viên ĐHQG-HCM, ưu tiên cho sinh viên đang học năm 2, năm 3
  • Có kiến thức về Đông Nam Á và Đông Á
  • Có tinh thần làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt
  • Có sức khỏe tốt, có khả năng thích nghi với hoàn cảnh
  • Khả năng Tiếng Anh lưu loát
  • Cam kết tham gia suốt thời gian sự kiện

9. Hồ sơ:

Bước 1: Ứng viên nộp hồ sơ về khoa trước 14/09/2014 (Nêu rõ đăng kí tham gia Hội thảo chuyên đề “Cuộc thi Nhà Hùng biện trẻ và Diễn đàn Giáo dục AUN lần thứ 16 và ASEAN+3 lần thứ 5”)

Bước 2: Khoa tiếp tục đề cử ứng viên (sinh viên, giảng viên) lên phòng QHĐN trước ngày 15/09/2016

Để down mẫu đơn cũng như thêm chi tiết chương trình xin vui lòng vào đường link sau:

https://drive.google.com/open?id=0B9F7UOggeOtvdmFBOWlKbl9sb0k

Mọi chi tiết thắc mắc về nội dung chương trình xin liên hệ anh Nguyễn Tùng Bách, Phòng QHĐN, ĐHQG –TP. HCM qua số điện thoại: (08) 37244270 (máy lẻ 3617) hoặc email: ntbach@hcmiu.edu.vn