Home » Mẫu giấy chứng nhận Sinh Viên (Hoãn NVQS)

Mẫu giấy chứng nhận Sinh Viên (Hoãn NVQS)

Sinh viên có nhu cầu:

  • Xin giấy hoãn nghĩa vụ quân sự.
  • Bổ sung hồ sơ miễn giảm thuế thu nhập cá nhân cho gia đình.

Vui lòng download và điền theo mẫu dưới đây:

Gởi mẫu về Outlook: contact.cse@student.hcmiu.edu.vn với tiêu đề: [Họ Tên][MSSV]

Sau khi Nhà Trường hoàn thành xác nhận (tối thiểu 3 ngày và tối đa 1 tuần), Khoa sẽ gửi lại sinh viên giấy chứng nhận sinh viên (file pdf) với đầy đủ dấu mộc và chữ ký số. Nếu sinh viên có nhu cầu nhận bản giấy thì vui lòng reply lại email của Khoa. Bản giấy sẽ có sau đó tối đa 02 ngày làm việc.. Sinh viên đến văn phòng Khoa để nhận bản giấy (liên hệ thư ký).

*Lưu ý: Nhà trường không làm việc thứ 7 và Chủ nhật.