Home » Mẫu giấy chứng nhận Sinh Viên (Hoãn NVQS)

Mẫu giấy chứng nhận Sinh Viên (Hoãn NVQS)

Sinh viên có nhu cầu:

  • Xin giấy hoãn nghĩa vụ quân sự.
  • Bổ sung hồ sơ miễn giảm thuế thu nhập cá nhân cho gia đình.

Vui lòng download và điền theo mẫu dưới đây:

Gởi mẫu về Outlook: contact.cse@student.hcmiu.edu.vn với tiêu đề: [Họ Tên][MSSV]

Sau khi nhà trường hoàn thành xác nhận (5 ngày). Sinh viên đến văn phòng khoa để nhận kết quả (liên hệ thư ký).