Học bổng chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Hàn Quốc

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) có nhận được thông tin từ trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Hàn Quốc về học bổng chương trình trao đổi sinh viên quốc tế học kỳ xuân năm 2017. Cụ thể:

1. Chương trình:

 • Thời gian: từ 27/02/2017 đến 16/06/2017
 • Số lượng học bổng: 3 suất

2. Giá trị học bổng:

toàn phần học phí

3. Yêu cầu:

 • Đối tượng: Sinh viên đại học đã hoàn thành ít nhất 1 học kì
 • Điểm GPA ≥ 2.5/4
 • Trình độ ngoại ngữ: tiêng Anh: TOEFL iBT ≥ 80 hoặc tương đương  cho các khóa học được dạy bằng tiếng Anh, không yêu cầu trình độ ngoại ngữ cho các khóa học tiếng Hàn.

4. Hồ sơ đăng ký:

 • 01 bài luận giới thiệu bản thân và kế hoạch học tập (bằng tiếng Anh)
 • 02 ảnh 3x4cm nền trắng
 • Giấy xác nhận sinh viên (sẽ được cấp cho sinh viên sau khi nộp hồ sơ về TT DV SVQT)
 • Bảng điểm (bằng tiếng Anh)
 • Đơn đăng ký ở ký túc xá (nếu sinh viên muốn ở kí túc xá)
 • Giấy khám sức khỏe (dành cho sinh viên đăng ký ở ký túc xá)
 • Bản photo hộ chiếu
 • Bản sao chứng chỉ tiếng Anh (nếu có) hoặc thư giới thiệu (tiếng Anh)

5. Hạn chót nộp hồ sơ về TT DVSVQT (A2. 604):

12/10/2016

6. Quy trình đề cử hồ sơ:

ứng viên nộp từng hồ sơ riêng cho từng chương trình muốn đăng ký:

 • 01 bản cứng về Trung Tâm DV SVQT (A2. 604)
 • 01 bản mềm (file scan toàn bộ hồ sơ) về địa chỉ email studentexchange@hcmiu.edu.vn với tiêu đề “Trao đổi mùa xuân tại Đại học Hankuk”

Sau khi nhận được đề cử của ĐHQG-HCM, trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk sẽ gửi email cho ứng viên được đề cử để hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến.

Mọi chi tiết vui lòng truy cập website:

HUFS Website: http://international.hufs.ac.kr

HUFS Exchange Blog: http://hankuk.wordpress.com

hoặc liên hệ về email: studentexchange@hcmiu.edu.vn.