Home » Học bổng tuyển sinh sau đại học

Học bổng tuyển sinh sau đại học

Mức học bổng:

Học viên được miễn học phí cho toàn khóa học tại trường ĐHQT (không bao gồm khóa Bridging program) theo một trong ba mức sau:

 • Mức 1 – Miễn 100% học phí toàn khóa học
 • Mức 2 – Miễn 50% học phí toàn khóa học.
 • Mức 3 – Miễn 25% học phí toàn khóa học.

Điều kiện nhận học bổng:

Dựa vào xếp loại tốt nghiệp Đại học, áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo:
 • Mức 1: được cấp cho học viên tốt nghiệp Đại học từ loại Giỏi trở lên, cam kết làm nghiên cứu theo sự phân công của Khoa/Bộ môn.
 • Mức 2: được cấp cho học viên tốt nghiệp Đại học từ loại Giỏi trở lên nhưng không tham gia làm nghiên cứu với Khoa/Bộ môn, hoặc học viên tốt nghiệp Đại học loại Khá. Học viên nhận mức học bổng này phải làm trợ giảng hoặc tham gia các công tác khác theo sự phân công của Khoa/Bộ môn.
Dựa vào kết quả kỳ thi tuyển sinh Sau đại học:

Nếu không được hoặc không nhận học bổng ở mục 1.2.1, học viên có thể được xét học bổng dựa vào kết quả kỳ thi tuyển sinh Sau đại học.

1.  Đối với các ngành kỹ thuật – công nghệ (Quản lý Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Kỹ thuật Y Sinh, Công nghệ Sinh học, Toán Ứng dụng):

 • Mức 1: được cấp cho 10% học viên có kết quả tuyển sinh cao nhất.
 • Mức 2: được cấp cho 20% học viên có kết quả tuyển sinh cao tiếp theo sau học viên đạt Mức 1.
 • Mức 3: được cấp cho 30% học viên có kết quả tuyển sinh cao tiếp theo sau học viên đạt Mức 2.

2.  Đối với ngành Quản trị kinh doanh:

 • Mức 1: được cấp cho 5% học viên có kết quả tuyển sinh cao nhất.
 • Mức 2: được cấp cho 10% học viên có kết quả tuyển sinh cao tiếp theo sau học viên đạt Mức 1.
 • Mức 3: được cấp cho 20% học viên có kết quả tuyển sinh cao tiếp theo sau học viên đạt Mức 2.

Điều kiện duy trì học bổng:

 • GPA của từng học kỳ ≥ 70/100, trong đó không có môn nào < 50/100, áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo nêu trên.
 • Tham gia làm trợ giảng hoặc nghiên cứu hoặc các hoạt động hỗ trợ đào tạo của Khoa/Bộ môn và có xác nhận của Khoa/Bộ môn cuối mỗi học kỳ.

Các điều kiện khác:

 • Nếu học viên chọn học theo phương thức nghiên cứu được miễn thêm 17% học phí toàn khóa (áp dụng cho Mức 2 và 3).
 • Nếu học viên có năng lực nghiên cứu khoa học tốt (ưu tiên những ứng viên đã có công bố khoa học) có thể được tuyển làm phụ tá nghiên cứu và nhận hỗ trợ sinh hoạt phí từ nhà trường là 3.5 triệu/tháng và Chủ nhiệm đề tài tùy vào đề tài nghiên cứu tham gia.

Thời gian áp dụng học bổng:

 • Học bổng chỉ được cấp trong thời gian khóa học chính thức, học viên bị trễ hạn thì trong thời gian trễ không được nhận học bổng.
 • Học viên tạm dừng, bảo lưu ở học kỳ nào thì không được nhận học bổng ở học kỳ đó.
 • Với học viên trúng tuyển, thuộc diện được nhận học bổng: nếu học viên không nhập học thì học bổng sẽ bị hủy.