[Hội thảo] CHEER for Viet Nam Scholarship Award for Innovation and Creativity

Phòng Quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo buổi hội thảo giới thiệu về chương trình học bổng “CHEER for Viet Nam Scholarship Award for Innovation and Creativity” (CHEER SAIC).

  • Diễn giả: TS. Đoàn Thị Nam Hậu, Chủ tịch tổ chức CHEER For Viet Nam
  • Thời gian: 15:00 – 15:45 – Thứ sáu, ngày 16/10/2015
  • Địa điểm: Phòng A1.409

CHEER SAIC là chương trình học bổng nhằm tìm kiếm và hỗ trợ tài chính cho những sinh viên:

  • Có ý tưởng mang tính sáng tạo nhằm đưa ra giải pháp cho những vấn đề và thách thức gặp phải trong môi trường học tập, làm việc, trong gia đình hoặc cộng đồng.
  • Có những đề xuất cải tiến nhằm giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, năng lương thay thế, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, sức khỏe con người đa dạng xã hội, bình đẳng xã hội, tinh thần doanh nghiệp, giáo dục, kinh tế, luật…

Để biết thêm thông tin về học bổng, vui lòng xem thông tin tại đường dẫn: http://www.hcmiu.edu.vn/Tin-tuc-News/ItemId/1259/View/Details