Hội thảo cho việc cộng tác nghiên cứu và tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ

Các giáo sư từ Khoa Hệ thống Thông tin tại Trường Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University – http://sis.smu.edu.sg) muốn đến thăm trường, khoa và giới thiệu về việc hợp tác nghiên cứu và tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ. Buổi hội thảo sẽ diễn ra từ 9.30 đến 10.30 vào Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2015 tại phòng lab khoa IT, Trường Đại học Quốc tế.

Thông tin về các lĩnh vực nghiên cứu và dự án: http://sis.smu.edu.sg/sis-research-overview
Thông tin về các chương trình học tại SMU: http://sis.smu.edu.sg/programmes/PhD/overview

Cùng với hội thảo, các giáo sư muốn mở một buổi thi tương đương GRE cho các sinh viên quan tâm đến các chương trình học. Kỳ thi GRE kiểm tra các kỹ năng nói tiếng Anh và kỹ năng toán phân tích định lượng. Sinh viên có thể tìm thấy các mẫu câu hỏi ở đây: https://www.ets.org/gre/institutions/about/general/verbal_reasoning_sample_questions/https://www.ets.org/gre/institutions/about/general/quantitative_reasoning_sample_questions/. GRE là một phần thuộc hồ sơ đăng ký được quy định bởi Bộ Giáo dục Singapore (http://sis.smu.edu.sg/programmes/PhD/online-application). Các giáo sư đã cung cấp phiên bản của họ của kỳ thi miễn phí để giảm chi phí và rắc rối của học sinh khi tham gia phiên bản của ETS.

Sinh viên quan tâm muốn tham gia kì thi tương đương GRE cung cấp thông tin (họ tên, MSSV, địa chỉ email, số đt) qua email đến nhhung@hcmiu.edu.vn.