[Hội thảo] Hội thảo ngày 25 tháng 11 năm 2015

Mời các bạn đến tham dự hội thảo đến từ Đại học Nottingham, cơ sở đào tạo Malaysia:

  • Chủ đề 1: Khoa học Máy tính tại Nottingham
  • Chủ đề 2: Tin học: Từ toán đến ứng dụng và trò chơi
  • Thời gian: 10:30 – 12:00 – Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2015
  • Địa điểm: A2.411
  • Diễn giả: Tiến sĩ Timothy Brailsford, Trưởng Khoa Khoa học Máy tính, ngành Khoa học