Home » Kết quả hoạt động

Kết quả hoạt động

Chương trình đào tạo

 • Khoa CNTT tuyển sinh và đào tạo cử nhân khoa học máy tính và kỹ sư kỹ thuật máy tính. Chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh và theo chương trình đào tạo tiên tiến của các trường nổi tiếng thế giới. Nhờ vậy, sinh viên tốt nghiệp có được kiến thức vững vàng về CNTT, bao gồm cả kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành.

Chương trình liên kết

Chương trình liên kết với Đại học Nottingham

Chương trình đào tạo Đại học
 • Khoa học máy tính
 • Kỹ thuật và khoa học máy tính
 • Kỹ thuật điện và máy tính
Chương trình sau Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Công nghệ thông tin

Chương trình liên kết với Đại học West of England

Chương trình đào tạo Đại học
 • Khoa học máy tính
 • Kỹ thuật hệ thống máy tính
 • Công nghệ phần mềm

Sinh viên khoa CNTT

 • Hiện tại khoa có trên 350 sinh viên.
 • Ngoài môi trường đào tạo bằng tiếng Anh, sinh viên còn có cơ hội làm việc nhóm và tham gia vào các hoạt động nghiên cứu cùng với giảng viên.
 • Bên cạnh hoạt động học tập, sinh viên còn được tham gia vào các hoạt động xã hội như làm tình nguyện viên Mùa hè xanh, dạy học cho trẻ em nghèo không có điều kiển đến trường …

Phòng thí nghiệm

 • Hiện tại khoa CNTT được trang bị 4 phòng thực hành với trang thiết bị tiên tiếng ( 4 servers, 120 workstations, software…).

Nghiên cứu

 • Dự án nghiên cứu của khoa năm 2005
  Blind sources separation with the number of signal sources is more than that of sensors using ICA (Independent Component Analysis).
 • Dự án nghiên cứu của khoa năm 2006 – 2007
  Xây dựng hệ thống CAMS (Course Activity Management System) để hỗ trợ giảng dạy và học tập trong trường đại học.