Nhóm học An toàn thông tin

Nhóm học chuyên về An toàn Thông tin đã được mở để chuẩn bị cho Cuộc thi Sinh viên với ATTT Quốc gia 2014 sắp đến. Sinh viên của mọi khóa đều có thể tham dự học trong nhóm. Các sinh viên sẽ có cơ hội được học các môn học về bảo mật (từ cơ bản đến nâng cao, lý thuyết và thực hành). Những sinh viên thấy rằng mình có khả năng và muốn tham gia nhóm có thể liên hệ tmha at hcmiu dot edu dot vn để lấy thêm thông tin.

Thông tin thêm về cuộc thi: http://www.vnisahcm.org.vn/Hoat-dong/Khoi-%C4%91ong-cuoc-thi-Sinh-vien-voi-An-toan-thong-tin.aspx

Trang tin hỗ trợ cuộc thi: http://ctf.ist-vnisa.org.vn

Một vài hình ảnh của cuộc thi năm 2013:

1459752_646765712012896_1929214578_n598463_646761285346672_1585701444_n1457505_646764868679647_981942889_n1471298_646764938679640_41704184_n