Seminar về chương trình học bổng các ngành STEM tại ĐH Deakin, Australia

Vào thứ hai tuần tới (8/5/2017), đoàn công tác của Faculty of Science Engineering and Built Environment thuộc trường Đại học Deakin, Australia sẽ đến thăm trường và thực hiện seminar giới thiệu về chương trình học bổng dành cho sinh viên các ngành STEM với các SV ĐHQT. Thông tin về hoạt động của đoàn Deakin tại IU như sau:

 • Thời gian: 10:30 – 11:30, thứ hai ngày 08/05/2017
 • Địa điểm: phòng A2.508
 • Thành phần đối tác:
  · Professor Bas Baskaran, Associate Dean, Faculty of Science Engineering and Built Environment
  · Assoc. Prof. Robin Doss, Deputy Head, School of Information Technology
  · Assoc. Prof. Lloyd Chua, Associate Head, School of Engineering
  · Assoc. Prof. Chunlu Liu, Associate Head, School of Architecture and Built Environment
  · Dr Lambert Brau, Associate Head, School of Life and Environmental Science
  · Mr Mahdi Shariatian, Partnerships Coordinator, Faculty of Science Engineering and Built Environment
  · Ms Trinh Mai, In-country Manager
  · Ms Thieu Nguyen, In-country Coordinator

Mời các sinh viên đến tham dự.

SeminarDeakin_8May2017