Post Tagged with: "Học thuật"

Các workshop sắp tới (Cập nhật 27-10-2014)

1. Mobile Application Development – Tổng quan về phát triển ứng dụng Android. – Phát triển ứng dụng di động trên Android và PhoneGap – Giới thiệu về phát triển ứng dụng di động cho các nền tảng khác: iOS, Windows Phone… Sinh viên nên chuẩn bị trước kiến thức nền về: […]

Read More

Lễ Khai giảng Năm học 2014-2015

Thông tin về Lễ Khai giảng Năm học 2014 – 2015: Thời gian: 8 giờ 30 sáng, thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014 Địa điểm: Hội trường lớn, Nhà điều hành ĐHQG-HCM