Home » Tầm Nhìn

Tầm Nhìn

Mục tiêu của khoa CNTT

 • Duy trì chất lượng đào tạo tốt đối với chương đại học và sau đại học
 • Hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển nghề nghiệp và giảng viên trong công tác nghiên cứu
 • Hợp tác với các doanh nghiệp để cải tiến chất lượng giảng dạy và góp phần vào sự phát triển của ngành CNTT của Việt Nam

Mục tiêu chương trình đào tạo dành cho chuyên ngành Khoa học Máy tính

 • Đào tạo sinh viên có khả năng áp dụng hiệu quả kiến thức và kỹ năng về phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống máy tính sau khi tốt nghiệp
 • Đào tạo sinh viên có khả năng giao tiếp và hiệu quả với những nhằm phát triển thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, để giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp khác nhau trong lĩnh vực công nghê thông tin một cách hiệu quả.
 • Góp phần duy trì một chương trình đào tạo năng động nhưng vẫn đảm bảo trang bị cho sinh viên nền tảng đạo đức nghề nghiệp bên cạnh tác phong chuyên nghiệp
 • Trang bị cho sinh viên sự tự tin, năng động tìm kiếm cơ hội làm việc tại các vị trí quản lý, lãnh đạo trong lĩnh cực CNTT

Mục tiêu chương trình đào tạo dành cho chuyên ngành Kỹ thuật mạng

 • Đào tạo sinh viên có khả năng áp dụng hiệu quả kiến thức và kỹ năng về phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống máy tính sau khi tốt nghiệp
 • Đào tạo sinh viên có khả năng giao tiếp và hiệu quả với những nhằm phát triển thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, để giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp khác nhau trong lĩnh vực công nghê thông tin một cách hiệu quả.
 • Góp phần duy trì một chương trình đào tạo năng động nhưng vẫn đảm bảo trang bị cho sinh viên nền tảng đạo đức nghề nghiệp bên cạnh tác phong chuyên nghiệp
 • Trang bị cho sinh viên sự tự tin, năng động tìm kiếm cơ hội làm việc tại các vị trí quản lý, lãnh đạo trong lĩnh cực CNTT

Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của Khoa là dạy học là một nhiệm vụ đầy thách thức đầy trách nhiệm, kỳ diệu và hứng thú. Tại SCSE, chúng tôi tin tưởng rằng tất cả học sinh đều có khả năng học hỏi khi họ có động lực và hướng đi thích hợp. Tất cả giảng viên và cố vấn cá nhân đều nhận thức được khả năng và định hướng học tập của học sinh để phát huy tiềm năng của họ.

SCSE cung cấp một môi trường thoải mái quốc tế để nâng cao kinh nghiệm học tập tại trường đại học. Chúng tôi cam kết xây dựng môi trường đa văn hóa, thân thiện, công bằng và không phân biệt đối xử dựa trên niềm tin rằng một nơi thú vị và thú vị sẽ làm tăng nhận thức của học sinh và nâng cao khả năng học tập.

Hướng dẫn cá nhân là một chiến lược toàn diện để hỗ trợ sinh viên với các hoạt động học tập khác nhau. Chương trình giảng dạy kết hợp kỹ thuật thính giác, thị lực và kinestetic để giúp cá nhân đáp ứng các yêu cầu. Áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau trong quá trình học tập cũng quan trọng không kém. Việc sử dụng các chiến lược học tập hợp tác và hướng dẫn cá nhân với việc tích hợp công nghệ vào lớp học là điều cần thiết để cung cấp cho sinh viên của chúng tôi tính linh hoạt trong quá trình tự học và quá trình học tập của họ.

SCSE khuyến khích sinh viên tích cực tham gia vào các hoạt động đánh giá và các cuộc thi học thuật để hỗ trợ họ tự phản ánh và tự điều chỉnh. Để tạo thuận lợi cho học tập, sinh viên được cung cấp nhiều lựa chọn để lên kế hoạch cho việc nghiên cứu riêng của họ và tham gia vào quá trình đánh giá bằng các bài tập rắn và công việc tự đánh giá. Điều này cho phép sinh viên phát triển khả năng đánh giá chính xác thành tích của mình, thiết lập một cách thông minh các mục tiêu cho bản thân và khuyến khích học tập suốt đời để nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng của học sinh.

Kết luận, học tập nên được thú vị và thú vị. SCSE sẽ là nơi an toàn và mời gọi học sinh cảm thấy thoải mái và thích học.