Home » Tầm Nhìn & Sứ Mạng

Tầm Nhìn & Sứ Mạng

Mục tiêu của khoa CNTT

 • Duy trì chất lượng đào tạo tốt đối với chương đại học và sau đại học
 • Hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển nghề nghiệp và giảng viên trong công tác nghiên cứu
 • Hợp tác với các doanh nghiệp để cải tiến chất lượng giảng dạy và góp phần vào sự phát triển của ngành CNTT của Việt Nam
 • Trường ĐHQT là trường đại học nghiên cứu thuộc tốp đầu tại châu Á; là cơ sở giáo dục quốc tế, tự chủ, sáng tạo; là nơi vun đắp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Sứ mạng

a) Là cơ sở giáo dục quốc tế, mang bản sắc văn hóa Việt Nam.

b) Cơ sở giáo dục đại học đi tiên phong trong đổi mới cơ chế quản trị đại học theo mô hình tự chủ và tiên tiến.

c) Đào tạo chất lượng cao đa ngành – đa lĩnh vực. Đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế/khu vực cho tất cả các chương trình đào tạo.

d) Giảng dạy và nghiên cứu thực hiện bằng tiếng Anh là điểm khác biệt nâng tầm quốc tế của nhà trường. Người học được đào tạo và rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu và có trách nhiệm với xã hội, dẫn dắt xã hội trong tương lai.

đ) Nghiên cứu cơ bản với hàm lượng tri thức lớn song hành với nghiên cứu ứng dụng, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của doanh nghiệp, địa phương và xã hội; quan tâm, thúc đẩy các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

a) Chất lượng: chất lượng vượt trội là hàng đầu, là mục tiêu phấn đấu được khẳng định qua việc đạt kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

b) Sáng tạo: giá trị cốt lõi thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững, khuyến khích và tôn vinh sự cải tiến không ngừng, các ý tưởng, những đột phá mang lại giá trị  thiết thực cho tổ chức.

c) Chính trực: đề cao và vun đắp tính trung thực, giữ vững các cam kết, nhất quán trong lời nói và hành động của tổ chức và thành viên của tổ chức.

d) Trách nhiệm: sự tận tâm, theo đuổi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, sự quan tâm đến các trách nhiệm xã hội.

Mục tiêu chương trình đào tạo dành cho chuyên ngành Khoa học Máy tính

 • Đào tạo sinh viên có khả năng áp dụng hiệu quả kiến thức và kỹ năng về phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống máy tính sau khi tốt nghiệp
 • Đào tạo sinh viên có khả năng giao tiếp và hiệu quả với những nhằm phát triển thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, để giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp khác nhau trong lĩnh vực công nghê thông tin một cách hiệu quả.
 • Góp phần duy trì một chương trình đào tạo năng động nhưng vẫn đảm bảo trang bị cho sinh viên nền tảng đạo đức nghề nghiệp bên cạnh tác phong chuyên nghiệp
 • Trang bị cho sinh viên sự tự tin, năng động tìm kiếm cơ hội làm việc tại các vị trí quản lý, lãnh đạo trong lĩnh cực CNTT

Mục tiêu chương trình đào tạo dành cho chuyên ngành Kỹ thuật mạng

 • Đào tạo sinh viên có khả năng áp dụng hiệu quả kiến thức và kỹ năng về phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống máy tính sau khi tốt nghiệp
 • Đào tạo sinh viên có khả năng giao tiếp và hiệu quả với những nhằm phát triển thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, để giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp khác nhau trong lĩnh vực công nghê thông tin một cách hiệu quả.
 • Góp phần duy trì một chương trình đào tạo năng động nhưng vẫn đảm bảo trang bị cho sinh viên nền tảng đạo đức nghề nghiệp bên cạnh tác phong chuyên nghiệp
 • Trang bị cho sinh viên sự tự tin, năng động tìm kiếm cơ hội làm việc tại các vị trí quản lý, lãnh đạo trong lĩnh cực CNTT

Mục tiêu chương trình đào tạo dành cho chuyên ngành Khoa học dữ liệu

 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người học trong lĩnh vực khoa học dữ liệu để áp dụng trong việc xây dựng các giải pháp kinh doanh thông minh với vai trò là các kỹ sư phân tích dữ liệu/nhà khoa học dữ liệu. 
 • Mang đến cho người học những trải nghiệm học tập bền vững thông qua việc tạo ra những tài năng sáng tạo và có khả năng lãnh đạo cho cộng đồng toàn cầu trong việc xây dựng các dịch vụ chuyên nghiệp nhằm nâng cao hơn chất lượng cuộc sống. 
 • Trang bị cho người học những kiến thức quan trọng và có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực khoa học dữ liệu hướng học thuật và cộng đồng công nghiệp trong các phạm vi khác nhau như: khu vực, quốc gia và toàn cầu.

Triết lý giáo dục

TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP

Toàn diện: đào tạo đa ngành và đào tạo con người toàn diện (trí tuệ, thể chất, đạo đức, cảm xúc, kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng mềm, kiến thức chuyên ngành trên
kiến thức nền rộng).

Khai phóng: giáo dục chú trọng giải thoát tư duy, hành vi và lối mòn để tiếp cận nhanh chóng với tinh hoa thế giới. Giáo dục hướng đến việc phát huy tối đa tiềm năng của mỗi sinh viên và trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết, sẵn sàng cho một thế giới phức tạp, đa dạng và thay đổi không ngừng. Người học được khuyến khích tư duy tự do và độc lập, đi kèm với ý thức trách nhiệm về bản thân và cộng đồng.

Tiên phong: kiến tạo tri thức, đón đầu và áp dụng các xu hướng đào tạo và nghiên cứu mới trên thế giới.

Hội nhập: hướng tới xây dựng nhà trường thành cộng đồng học thuật mang tính quốc tế, góp phần vào định hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam và vào sự phát triển chung của thế giới.

Triết lý giáo dục của Khoa là dạy học là một nhiệm vụ đầy thách thức đầy trách nhiệm, kỳ diệu và hứng thú. Tại SCSE, chúng tôi tin tưởng rằng tất cả học sinh đều có khả năng học hỏi khi họ có động lực và hướng đi thích hợp. Tất cả giảng viên và cố vấn cá nhân đều nhận thức được khả năng và định hướng học tập của học sinh để phát huy tiềm năng của họ.

SCSE cung cấp một môi trường thoải mái quốc tế để nâng cao kinh nghiệm học tập tại trường đại học. Chúng tôi cam kết xây dựng môi trường đa văn hóa, thân thiện, công bằng và không phân biệt đối xử dựa trên niềm tin rằng một nơi thú vị và thú vị sẽ làm tăng nhận thức của học sinh và nâng cao khả năng học tập.

Hướng dẫn cá nhân là một chiến lược toàn diện để hỗ trợ sinh viên với các hoạt động học tập khác nhau. Chương trình giảng dạy kết hợp kỹ thuật thính giác, thị lực và kinestetic để giúp cá nhân đáp ứng các yêu cầu. Áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau trong quá trình học tập cũng quan trọng không kém. Việc sử dụng các chiến lược học tập hợp tác và hướng dẫn cá nhân với việc tích hợp công nghệ vào lớp học là điều cần thiết để cung cấp cho sinh viên của chúng tôi tính linh hoạt trong quá trình tự học và quá trình học tập của họ.

SCSE khuyến khích sinh viên tích cực tham gia vào các hoạt động đánh giá và các cuộc thi học thuật để hỗ trợ họ tự phản ánh và tự điều chỉnh. Để tạo thuận lợi cho học tập, sinh viên được cung cấp nhiều lựa chọn để lên kế hoạch cho việc nghiên cứu riêng của họ và tham gia vào quá trình đánh giá bằng các bài tập rắn và công việc tự đánh giá. Điều này cho phép sinh viên phát triển khả năng đánh giá chính xác thành tích của mình, thiết lập một cách thông minh các mục tiêu cho bản thân và khuyến khích học tập suốt đời để nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng của học sinh.

Kết luận, học tập nên được thú vị và thú vị. SCSE sẽ là nơi an toàn và mời gọi học sinh cảm thấy thoải mái và thích học.