Home » Thạc sĩ quản lý Công Nghệ Thông Tin

Thạc sĩ quản lý Công Nghệ Thông Tin

Chương trình thạc sĩ quản lý công nghệ thông tin của trường đại học Quốc Tế là một chương trình được thiết kế cho người đi làm. Chương trình giúp học viên đào sâu kiến thức chuyên môn và mở rộng kiến thức về các công nghệ mới trong công nghệ thông tin. Hướng tới giúp học viên tích hợp và ứng dụng công nghệ và các bài học quản lý công nghệ thông tin trên thế giới vào công việc hiện tại.

Thông tin học bổng: https://oga.hcmiu.edu.vn/

Chương trình học được thiết kế theo xu hướng mới nhất của đào tạo ngành công nghệ thông tin sau đại học. Chương trình được giảng dạy bằng tiếng anh và học theo dạng tín chỉ. Trong đó, học viên sẽ học các môn học lý thuyết, nghiên cứu phân tích và xử lý các tình huống điển hình, làm các đồ án theo nhóm và nghiên cứu khoa học. Các hoạt động trên được xây dựng dựa vào các giáo trình được sử dụng tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới về công nghệ thông tin.

Chương trình quản lý công nghệ thông tin của trường đại học Quốc Tế học theo tín chỉ và kéo dài khoảng 18 tháng. Để hoàn thành chương trình, học viên có thể chọn một trong hai lộ trình: Học phần hoặc nghiên cứu. Sau khi đạt được các yêu cầu về học thuật, học viên phải có bằng tiếng Anh (với kết quả tương đương với TOEFL 55) để được tốt nghiệp.

1. Chương trình dạng học phần

Để đạt được bằng quản lý công nghệ thông tin theo dạng học phần, học viên cần hoàn thành 49 tín chỉ, bao gồm:

  • 3 tín chỉ về triết học
  • 14 tín chỉ các môn cơ sở
  • 20 tín chỉ các môn tự chọn
  • 12 tín chỉ luận án tốt nghiệp (nghiên cứu khoa học)

Trong chương trình học dạng này, học viên có thể chọn các môn tự chọn dựa vào hai chuyên ngành: Quản lý thông tin và Quản trị mạng.

Chuyên ngành quản lý thông tin tập trung vào quản lý các hệ thống thông tin. Chuyên ngành quản trị mạng tập trung vào các công nghệ mạng nâng cao và các kỹ năng quản trị mạng.

STT. Tên môn học Số tín chỉ
Môn cơ sở 18
1 Triết học 4
2 Mạng máy tính nâng cao 4
3 Cơ sở dữ liệu nâng cao 4
4 Phương pháp lập trình 4
5 Phương pháp nghiên cứu 2
Chuyên ngành quản lý thông tin

Môn tự chọn: chọn 5 trong các môn dưới đây

20
1 Thiết kế và kiến trúc phần mềm 4
2 Kho dữ liệu và Khai phá dữ liệu 4
3 Phát triển ứng dụng Web 4
4 Thương mại điện tử 4
5 Quản lý Hệ thống Thông tin 4
6 Quản lý an ninh bảo mật hệ thống thông tin 4
7 Giao diện người dùng 4
8 Quản lý dự án CNTT 4
9 An toàn Mạng máy tính 4
10 Tối ưu hóa giải thuật 4
Chuyên ngành quản trị mạng

Môn tự chọn: chọn 5 trong số các môn dưới đây

20
1 Quản trị mạng 4
2 Tính toán phân bố 4
3 Mạng không dây và mạng di động 4
4 Phát triển ứng dụng mạng 4
5 Hệ điều hành nâng cao 4
6 An toàn Mạng máy tính 4
7 Quản lý Hệ thống Thông tin 4
8 Quản lý an ninh bảo mật Hệ thống Thông tin 4
9 Quản lý dự án CNTT 4
10 Tối ưu hóa giải thuật 4
Luận Văn 12

2. Chương trình dạng Nghiên cứu

Để đạt được bằng quản lý công nghệ thông tin theo dạng nghiên cứu, học viên cần hoàn thành 49 tín chỉ, bao gồm:

  • 3 tín chỉ về triết học
  • 14 tín chỉ các môn cơ sở
  • 32 tín chỉ luận án nghiên cứu (nghiên cứu khoa học)

Trong học kỳ đầu, tất cả các học viên chương trình quản lý hệ thống thông tin học cùng chương trình. Vào cuối học ký một, học viên có thể đăng ký theo chương trình nghiên cứu. Khoa sẽ duyệt phiếu đăng ký của học viên dựa vào kết quả học tập ở học kỳ một, bản thảo đề xuất nghiên cứu và thư giới thiệu của các giảng viên dành cho học viên.

Để hoàn thành chương trình học, mỗi học viên theo chương trình nghiên cứu phải có 01 bài báo khoa học được công bố tại hội nghị khoa học, tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế. Trong quá trình nghiên cứu luận án, học viên có hai đợt kiểm tra:

Lần kiểm tra đầu tiên: vào cuối học kỳ 2. Khi đó, học viên cần nộp đề xuất nghiên cứu và báo cáo trước hội đồng (thành lập bởi khoa). Nếu hội đồng chấp thuận đề xuất nghiên cứu, học viên có thể tiếp tục luận án nghiên cứu trong học kỳ 3. Ngược lại, học viên phải chuyển sang chương trình học phần.

Lần kiểm tra thứ 2: vào cuối học kỳ 3. Trong lần kiểm tra này, học viên nộp luận văn và bảo vệ trước hội đồng.

STT. Tên môn học Số tín chỉ
Môn cơ sở 17
1 Triết học 3
2 Mạng máy tính nâng cao 4
3 Cơ sở dữ liệu nâng cao 4
4 Phương pháp lập trình 4
5 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
Luận án nghiên cứu 32

Danh sách các môn học tự chọn có thể bị thay đổi mà không cần thông báo.

Chuyển đổi giữa hai chương trình học
Học viên có thể đổi từ chương trình dạng học phần sang chương trình nghiên cứu bằng cách một đơn có sự đồng ý của khoa.

Học viên theo chương trình nghiên cứu nhưng không tiến triển tốt, có chuyển đổi sang chương trình học phần bằng cách nộp đơn có sự đồng ý của khoa.