[Thông báo] Buổi gặp gỡ và chia sẻ với sinh viên

Nhằm nâng cao chất lượng học tập và các hoạt động đoàn hội trong khoa Công Nghệ Thông Tin, ban chủ nhiệm khoa quyết định tổ chức buổi gặp gỡ và chia sẻ với sinh viên các khóa vào tuần tới.
Thời gian cụ thể như sau:
– 9h sáng thứ hai 08/12/2014, phòng A2.407: sinh viên các khóa k10, k11, k12.
– 2h chiều thứ hai 08/12/2014, phòng A2.407: sinh viên khóa k13 và k14.
Do tính chất quan trọng của buổi gặp mặt, đề nghị các em sinh viên sắp xếp thời gian để đến dự.