[Thông báo] Chương trình ARTECH 2016 – Đại học Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Indonesia

Nhận được thông tin từ Đại học Atma Jaya Yogyakarta về chương trình Artech 2016 từ Bộ Môn Kỹ thuật Công Nghiệp của Đại học Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia. Qua chương trình, sinh viên có cơ hội học tập và trải nghiệp nền văn hóa mới cũng như mở rộng các mối quan hệ.

Thông tin chương trình

Chương trình được thiết kế dành cho sinh viên từ nhiều ngành nghề, là sự kết hợp giữa các thiết kế Mỹ thuật và Công nghệ, các hoạt động nghiên cứu và hoạt động ngoài trời. Thông qua chương trình, sinh viên sẽ được tham gia thiết kế, sau đó, những thiết kế này sẽ được áp dụng vào hiện thực với chủ đề “Designing Ergonomic Hat for Farmers”. Bên cạnh còn có các hoạt động trao đổi văn hóa xuyên suốt chương trình.

Thời gian

15/08/2016– 27/08/2016

Phí chương trình

Bộ môn Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tài trợ toàn bộ chi phí chương trình và chi phí nhà ở cho hai (02) ứng viên đến từ trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM.

Đối với ứng viên IU được nhận hỗ trợ:

  • Sinh viên sẽ chỉ phải chi trả chi phí đi lại, sinh hoạt phí tại Indonesia.

Đối với ứng viên IU không được nhận hỗ trợ:

  • Phí chương trình: 250 USD/ sinh viên
  • Phí nhà ở: khoảng 200USD/ sinh viên
  • Các chi phí sinh hoạt và đi lại khác.

Kết quả học bổng hỗ trợ tham gia chương trình sẽ được thông báo đến ứng viên ngày 30 tháng 05 năm 2016.

Hồ sơ

  • Đơn tham gia chương trình (tải tại đây)
  • Bản photo hộ chiếu
  • Bảng điểm chính thức
  • Thư giới thiệu từ giảng viên

Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ về văn phòng Khoa/Bộ môn trước ngày 10 tháng 05 năm 2016.

Để biết thêm chương trình, vui lòng tham khảo thêm tại: http://fti.uajy.ac.id/industrial/?page_id=1249 hoặc đến tư vấn trực tiếp tại Phòng A2. 604, hoặc email về studentexchange@hcmiu.edu.vn