[Thông báo] Chương trình tham quan thực tế DataCenter KDDI

Thông tin về “Chương trình tham quan thực tế dành cho sinh viên ngành CNTT” do Trung tâm tin học VnPro phối hợp cùng HCA-TC và doanh nghiệp KDDI, Nhật Bản tổ chức.

Đăng ký: Sinh viên có thể tự đăng ký tại http://www.vnpro.vn/tham-quan-datacenter/ hoặc liên hệ nhhung at hcmiu dot edu dot vn

KDDI Visiting Program