[Thông báo] Johnson & Johnson tuyển thực tập sinh

Brochure_IT_pages

Thực Tập Sinh IT
Mô Tả Công Việc

I. Thông tin chung

Chức danh: Thực tập sinh IT
– Bộ phận: JAC/MDD
– Ban: Information Technology
Địa điểm: Việt Nam

II. Các mối quan hệ tổ chức

– Báo cáo cho: IT Country Head
– Trực tiếp giám sát: N/A

III. Trách nhiệm

Phần A: Trách nhiệm chung

 • Hỗ trợ công tác CNTT nói chung
 • Thực hiện hỗ trợ ứng dụng cơ bản
 • Làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp để đảm bảo sự hỗ trợ và dịch vụ được vận hành đúng cách

Phần B: Các trách nhiệm chính

 • Cung cấp hỗ trợ cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ CNTT. Hỗ trợ có thể bao gồm việc trả lời các câu hỏi, hỗ trợ iPad & 3G, xử lý sự cố, hướng dẫn người dùng sử dụng các chức năng phần mềm hoặc phần cứng, và phương thức giao tiếp.
 • Đối tác với doanh nghiệp, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ và giúp đỡ cho các dự án kinh doanh.
 • Đại diện một cách hiệu quả, chuyên nghiệp, và trân trọng cho các thành viên, các nhóm CNTT khác, và dịch vụ của họ cho cộng đồng khách hàng.
 • Tiếp nhận đào tạo, học tập quy trình / thủ tục kinh doanh mới và có được kinh nghiệm thực tế

IV. Yêu cầu

This section pertains to minimum education, experience, and other special skills and knowledge required by the job to effectively perform the assigned responsibilities. (Bullet points)

Học vấn:

 • Bằng cử nhân

Kiến thức và kĩ năng:

 • Kiến thức vững chắc về Excel và Access
 • Có khả năng học hỏi và hỗ trợ các công nghệ mới và nhanh chóng thay đổi
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Thói quen làm việc, tự giác kỉ luật tốt khi gặp áp lực
 • Chú trọng chi tiết
 • Phải có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt để giao tiếp hiệu quả.