[Thông báo] Renesas Trainee Program 2017

Vị trí

  • 15 Software Design Trainees (Embedded)
  • 12 Hardware Design Trainees (Logic/Physical/DFT)

Điều kiện làm việc

  • Địa điểm làm việc: Văn phòng Renesas, Đường Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM
  • Giờ làm việc: ít nhất 2.5 ngày làm việc mỗi tuần từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8.00 đến 17.00
  • Làm việc và trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp hàng đầu trong ngành Hi-tech
  • Tiếp thu công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới về thiết kế Chip và hệ thống nhúng
  • Làm việc bán thời gian và linh hoạt theo lịch đăng ký trước của các bạn sinh viên
  • Hưởng phụ cấp học việc và bảo hiểm tai nạn 24/7
  • Cơ hội được xét tuyển thẳng vào vị trí kỹ sư chính thức của Công ty sau khi ra trường

Đối tượng

  • Sinh viên đại học từ năm 3 trở lên thuộc các chuyên ngành Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, Physics-Electronics, Physics-Computer Science, Maths-Computer Science.

Lịch thi