Thông tin tuyển dụng của NIELSEN VIETNAM

IT positions - Jan 2018 (1)

CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI NIELSEN VIETNAM

NHÂN VIÊN XỬ LÍ DỮ LIỆU, BỘ PHẬN OUTPUT OPERATIONS

Mô tả công việc:

 • Nhận mô tả, yêu cầu dự án của bộ phận Sales Effectiveness
 • Xây dựng công cụ khảo sát trực tuyến theo yêu cầu của dự án
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng để xử lý dữ liệu và tạo ra các báo cáo
 • Đảm bảo dự án được thực hiện chính xác và đúng thời hạn
 • Phối hợp với các bên liên quan để đạt được sự tham gia cao nhất

Yêu cầu công việc:

 • 1 – 2 năm kinh nghiệm làm việc, có kiến thức về ứng dụng quan hệ cơ sở dữ liệu (MS Access / mySQL / SQL …)
 • Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình (VBA / Java, …)
 • Kĩ năng giao tiếp, quản lí thời gian; làm việc đúng deadline
 • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh (viết và nói)

Cách ứng tuyển:

Thông tin về công ty: http://www.nielsen.com/vn/vi.html

 

NHÂN VIÊN KIỂM TRA DỮ LIỆU, BỘ PHẬN INPUT OPERATIONS
Mô tả công việc:

 • Đảm bảo công việc được thực hiện hàng ngày về xác nhận data, truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng
 • Cung cấp dữ liệu chính xác, đúng thời hạn cho team Output Operations và Statistic Operations
 • Thực hiện và tiến hành quá trình xác nhận dữ liệu đầu vào với chất lượng cao và đúng hạn đến các SLA nội bộ
 • Đánh giá nội dung dữ liệu của nhà bán lẻ qua các nền tảng, công cụ thích hợp
 • Hỗ trợ thực hiện dự án trong bộ phận

Yêu cầu công việc:

 • 1 – 2 năm kinh nghiệm làm việc, có kiến thức về SQL/ Access, ưu tiên đã có kinh nghiệm viết truy xuất.
 • Kĩ năng quản lí thời gian, quản lý quy trình; làm việc đúng deadline
 • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh (viết và nói)

Cách ứng tuyển:

Thông tin về công ty: http://www.nielsen.com/vn/vi.html