[TUYỂN NHÂN SỰ] TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cần tuyển một TA (IT support) cho Trung Tâm Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin ĐHQT (A1.312)

  • Mô Tả: Hỗ trợ cài đặt thiết bị mạng, máy tính, điện thoại cho trường.
  • Thời gian làm việc: 4 buổi/tuần (Có ít nhất 2-3 buổi chiều từ T2-T5 làm việc tại Trung tâm).
  • Đối tượng: Sinh Viên IU (Ưu tiên khoa CNTT).
  • Liên hệ: Vũ Đình Cường (Email: vdcuong@hcmiu.edu.vn).