Home » Master of Information Technology Programs

Master of Information Technology Programs

I. Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công nghệ Thông tin (MITM)

                             

II. Chương trình Thạc sĩ Công nghệ Thông tin (MIT)

                             

1. Lý do chọn học chương trình MITM và MIT tại Khoa CNTT – Trường ĐHQT

 • Đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước hùng hậu với 100% có trình độ PGS, Tiến sĩ trở lên.
 • Chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo sau đại học của các trường đại học uy tín của Hoa Kỳ (ĐH Bang New Jersey, ĐH Rutgers, ĐH SUNY Binghamton), Anh Quốc (ĐH Nottingham), Úc (ĐH New South Wales) và New Zealand (ĐH Auckland).
 • Chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục AUN (Asian Universities Network) và hướng đến chuẩn ASIIN của Đức và Châu Âu
 • Hệ thống phòng thí nghiệm với đầy đủ trang thiết bị hiện đại.

2. Lợi ích nhận được từ chương trình:

Chương trình MITM và MIT là các chương trình được thiết kế dành cho những người đang đi làm trong ngành Công nghệ Thông tin, muốn có được một chương trình nhiều thực hành, để mở rộng và nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin mới nhất, các ứng dụng của các công nghệ này, và các qui chuẩn quản lý hiệu quả các công nghệ trong công việc. Bên cạnh đó, định hướng nghiên cứu của các chương trình này cũng là một điểm mạnh để học viên có khả năng nghiên cứu sẽ tiếp tục làm nghiên cứu sinh tiến sĩ sau khi tốt nghiệp.

Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và tổ chức theo học chế tín chỉ, chương trình phản ánh những xu hướng mới nhất trong giáo dục Công nghệ Thông tin sau đại học. Giảng dạy môn học bao gồm các bài giảng, trường hợp nghiên cứu, các dự án với sách, tài liệu tham khảo mới nhất đang được sử dụng tại những trường hàng đầu thế giới.

3. Định hướng phát triển nghề nghiệp:

Học viên tốt nghiệp có thể đảm nhận những vị trí trong công nghiệp như Trưởng nhóm, Trưởng dự án hoặc Trưởng phòng Công nghệ Thông tin (CIO), … trong các công ty hay cơ quan doanh nghiệp, hoặc tiếp tục Theo hướng nghiên cứu sinh tiến sĩ trong lĩnh vực CNTT.

4. Chương trình đào tạo:

Học viên chọn học theo một trong hai hình thức:
 • Chương trình theo phương thức nghiên cứu trong các lĩnh vực như Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Công nghệ thong tin (bao gồm mạng máy tính và kỹ thuật máy tính)
 • Chương trình theo Phương thức 2 (Course Work).
 • Các chuyên ngành theo phương thức 2:
 • Quản lý Thông tin (Information Management): tập trung vào kiến thức quản lý các hệ thống thông tin.
 • Quản lý Mạng (Network Management): tập trung đào tạo công nghệ mạng nâng cao và kỹ năng quản lý mạng máy tính.
Điều kiện đăng ký học chương trình nghiên cứu:
 • Hoàn tất các môn học bắt buộc trong học kỳ 1.
 • Đáp ứng khả năng nghiên cứu: theo kết quả học tập và nhận xét của giảng viên giảng dạy.
 • Cán bộ hướng dẫn: có giảng viên hướng dẫn phù hợp.
 • Cơ sở vật chất: đáp ứng được điều kiện nghiên cứu của học viên.

Với chương trình theo phương thức nghiên cứu, học viên có thể học tập theo định hướng nghiên cứu khoa học và có thể tiếp tục theo đuổi làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành CNTT sau khi tốt nghiệp.

5. Thời gian và địa điểm học:

Chương trình theo Phương thức nghiên cứu:
 • Thời gian: Các ngày trong tuần.
 • Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế, KP 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, Tp. HCM.
Chương trình theo Phương thức 2 (Course Work):
 • Thời gian: Buổi tối và các ngày cuối tuần.
 • Đại Điểm: Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM. Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM

6. Đối tượng tuyển sinh:

 • Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài.
 • Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học các ngành: Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính, Hệ thống Thông tin, Công nghệ Phần mềm.
 • Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành gần hay ngành khác như Toán, Toán-Tin, Vật lý- Tin học, Điện, Điện tử Viễn thông,.. yêu cầu phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức.
 • Khóa học bổ sung kiến thức bao gồm các môn: Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính.
 • Môn thi: Tổng hợp (Cấu trúc dữ liệu, Cơ sở dữ liệu và Mạng máy tính), Phỏng vấn (liên quan đến kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, khả năng phân tích trình bày vấn đề nhằm xác định sự thích hợp của ứng viên đối với chương trình đào tạo) và Tiếng Anh.
 • Chương trình đào tạo (cấu trúc chương trình, tổng số tín chỉ, mô tả ngắn gọn nội dung các môn học)

7. Liên hệ:

 • Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM

Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Phòng A1.610, Điện thoại: (84-8) 37244270 – Số nội bộ: 3410
Website: it.hcmiu.edu.vn