Home » Undergraduate Resources

Undergraduate Resources

Mẫu đơn xin đăng ký nhập học lại

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học

Mẫu đơn xin nhập học lại và gia hạn thời gian học

Mẫu đơn xin rút khỏi danh sách đình chỉ học tập

Mẫu đơn xin tạm ngưng thời gian học

Mẫu đơn xin gia hạn luận văn (Thesis dealine extention  request form)

Incomplete (I) grade request form

Undergraduate thesis registration form

Thesis Format Guideline

Undergraduate Thesis Template

Thesis guidelines

Steps in writing undergraduate thesis

Steps-in-writing-undergraduate-thesis

Detailed explanation