Home » Tuyển dụng

Tuyển dụng

Vị trí:

5 giảng viên (Lương khởi điểm – Trên 30 triệu)

Yêu cầu:

 • Các ứng viên phải có bằng Tiến sỹ thuộc chuyên ngành Khoa học Máy tính (Khoa học dữ liệu, Phân tích dữ liệu) / Công nghệ Thông tin (Mạng máy tính, Hệ thống phân bố) / Kỹ thuật Máy tính (Hệ thống nhúng, Thiết kế hệ thống).
 • Các ứng phải có kĩ năng Tiếng Anh xuất sắc và phải chứng minh khả năng giảng dạy các môn học liên quan đến chuyên ngành bằng Tiếng Anh.
 • Các ứng viên phải có thành tích học thuật xuất sắc, bao gồm các ấn phẩm, đánh giá tạp chí và đề xuất dự án.
 • Các ứng viên có bằng Tiến sỹ xuất sắc thuộc các trường đại học danh tiếng hoặc có nghiệm giảng dạy hoặc kinh nghiệm làm việc trong công nghiệp sẽ có lợi thế.

Những ứng viên được chấp nhận sẽ có trách nhiệm:

 • Giảng dạy các môn học cho sinh viên Đại học và Sau Đại học.
 • Thực hiện các nghiên cứu thuộc chuyên môn bao gồm công bố, đánh giá tạp chí và đề xuất dự án.
 • Tham gia các hoạt động của Khoa và Trường Đại học Quốc tế.

Đăng ký

Liên hệ qua email nvsinh@hcmiu.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết.
Hạn cuối: tuyển liên tục đến khi đủ người.


Vị trí:

1 Trợ giảng (Lương khởi điểm – Trên 10 triệu)

Yêu cầu:

 • Đã (hoặc sắp) tốt nghiệp chuyên ngành CNTT (Loại giỏi)
 • Yêu thích công việc tại Khoa CNTT – ĐHQT
 • Yêu thích công việc liên quan đến giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Sẵn sàng tham gia vào các dự án nghiên cứu trong nước và quốc tế
 • Có đạo đức và trung thực
 • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
 • Thời gian làm việc: làm việc ngay sau khi hoàn tất thủ tục tuyển dụng

Lợi ích và Yêu Cầu:

 • Chế độ làm việc: Full-time
 • Nơi làm việc: Khoa CNTT – ĐHQT
 • Lượng + Thu nhập: Theo quy định hiện hành của ĐHQT
 • Cơ hội phát triển: Lấy học bổng thạc sĩ và tiến sĩ tiếp tục học tập
 • Được hưởng đầy đủ quyền lợi, chế độ làm việc, học tập nâng cao trình độ, chính sách BHXH & BHYT, … của một viên chức

Liên hệ trực tiếp:

 • Thầy Sinh: Khoa CNTT
 • Email: nvsinh@hcmiu.edu.vn
 • Điện thoại: Văn phòng (37244270, số nội bộ 3243)

Thời Hạn:

Từ ngày đăng thông báo (10/08/3019) đến hết tháng 09/2019