Home » Call for Project Proposals

Call for Project Proposals

Đề tài Thời gian thực hiện Thời hạn nộp hồ sơ
1 Nghị định thư, Chương trình hợp tác Kinh tế sinh học Việt Nam – Đức 2016 14/10/2016
2 Đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố liên tục trong năm
3 Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ – FIRST: Chương trình 1 24 tháng trước 16h ngày 04/10/2016
Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ – FIRST: Chương trình 2 24 tháng trước 16h ngày 10/10/2016
Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ – FIRST: Chương trình 3 24 tháng trước 16h ngày 07/10/2016
4 Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học – Leaders in Innovation Fellowships 2016-2017  trước 16h ngày 17/10/2016

 

Nghị định thư, Chương trình hợp tác Kinh tế sinh học Việt Nam – Đức 2016

Thời hạn nộp hồ sơ

14/10/2016

Mô tả chính

Mục đích của Chương trình là tài trợ cho các đề tài/dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa Việt Nam và Đức, có đóng góp quan trọng vào một trong các lĩnh vực sau đây:

 • An ninh lương thực toàn cầu
 • Đảm bảo sản xuất nông nghiệp bền vững
 • Sản xuất các sản phẩm thực phẩm an toàn và đảm bảo sức khỏe
 • Sử dụng tài nguyên tái tạo trong công nghiệp
 • Phát triển nguồn năng lượng dựa trên sinh khối

Hồ sơ

Công văn

Projects_NDT Viet-Duc_Cong van 1805

 

Đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố

Thời hạn nộp hồ sơ

liên tục trong năm

Mô tả chính

1. Đối tượng tài trợ:

 • Nhiệm vụ đặt hàng: các cơ quan nhà nước, tổ chức chình trị – xã hội trên địa bàn Thành phố đặt hàng các vấn đề khoa học và công nghệ cần nghiên cứu nhằm phục vụ công tác quản lý.
 • Nhiệm vụ đề xuất: các tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học & công nghệ tự xây dựng và đề xuất nhiệm vụ. Sở KH&CN sẽ tài trợ một phần kinh phí.

2. Các nhiệm vụ: theo QĐ số 2953/QĐ-UBNN của UBND Tp.HCM (đính kèm)

 • 04 ngành công nghiệp chủ lực: Cơ khí chế tạo; Điện tử – Công nghệ thông tin; Hóa chất – nhựa – cao su và Chế biến tinh lương thực, thực phẩm.
 • 09 ngành dịch vụ: Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm; Thương mại; Du lịch; Vận tải, cảng và kho bãi; Bưu chính, viễn thông, thông tin và truyền thông; Kinh doanh tài sản bất động sản; Tư vấn; Khoa học công nghệ, y tế; Giáo dục và đào tạo.
 • 07 chương trình đột phá: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Cải cách hành chính; Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập; Giảm ùn tắt giao thông, giảm tai nạn giao thông; Giảm ngập nước; Giảm ô nhiễm môi trường và Chỉnh trang và phát triển đô thị.

3. Hỗ trợ ngân sách KHCN từ Thành phố:

 • Nhiệm vụ đặt hàng: hỗ trợ 100% kinh phí.
 • Nhiệm vụ đề xuất: hỗ trợ không quá 700 triệu cho các Tổ chức KH&CN.

Hồ sơ

Vui lòng gửi công văn đề xuất của Khoa/Bộ môn và hồ sơ theo mẫu tương ứng với từng nhiệm vụ về Phòng QLKH:

 • Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu A0-ĐXNV)
 • Đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu A0-ĐHNV)

Công văn, mẫu đơn

Projects_Dat hang KHCN HCM

 

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ – FIRST: Chương trình 1

Thời gian thực hiện

24 tháng

Thời hạn nộp hồ sơ

trước 16h ngày 04/10/2016.

Nội dung chính

Khoản tài trợ cho Chuyên gia giỏi nước ngoài (Hợp phần 1a):

 • Đối tượng thụ hưởng: tài trợ cho trường Đại học, Viện nghiên cứu mời chuyên gia KH&CN là người nước ngoài nghiên cứu và làm việc.
 • Lĩnh vực tài trợ: không giới hạn
 • Tiêu chí lựa chọn chính của FIRST: tầm quan trọng và khác biệt của ý tưởng đề xuất so với các phương pháp tiếp cận hiện nay đang được sử dụng tại Việt Nam; đảm bảo tính khả thi về mục tiêu và kết quả đề xuất trong việc sử dụng chuyên gia giỏi phù hợp với năng lực của đơn vị thụ hưởng tài trợ.
 • Kinh phí tài trợ: FIRST sẽ tài trợ 100% kinh phí dự án và không vượt quá 200.000 USD

Hồ sơ

 

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ – FIRST: Chương trình 2

Thời gian thực hiện

24 tháng

Thời hạn nộp hồ sơ

trước 16h ngày 10/10/2016

Nội dung chính

Khoản tài trợ cho Tổ chức KH&CN công lập (Hợp phần 2a):

 • Đối tượng thụ hưởng: tài trợ cho các Tổ chức KH&CN công lập có chiến lược phát triển KH&CN trung dài hạn để từ đó có thể tự chủ tài chính về KH&CN và thương mại hóa sản phẩm KH&CN.
 • Lĩnh vực tài trợ: Công nghệ thông tin & truyền thông; Công nghệ Sinh học & nông nghiệp; Vật liệu mới; Cơ khí & tự động hóa; Hàng hóa & dịch vụ công ích bao gồm trắc địa, bản đồ, đo đạc, thủy văn, bảo vệ môi trường, khí tượng và biến đổi khí hậu; các lĩnh vực khác về KH&CN có thể xem xét.
 • Tiêu chí lựa chọn chính của FIRST: có chiến lược phát triển KH&CN hoàn thiện, thiết thực và khả thi (trung dài hạn, từ 5 đến 10 năm); phải có sản phẩm thiết thực gắn kết với đầu ra và thống nhất với nguồn lực của GRIs; và kết quả hoạt động KH&CN của Tổ chức sẽ cải thiện như thế nào sau khi nhận tài trợ.
 • Kinh phí tài trợ: FIRST sẽ tài trợ 100% kinh phí dự án và không vượt quá 4 triệu USD.

Hồ sơ

 

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ – FIRST: Chương trình 3

Thời gian thực hiện

24 tháng

Thời hạn nộp hồ sơ

trước 16h ngày 07/10/2016

Nội dung chính

Khoản tài trợ cho Nhóm hợp tác nghiên cứu (Hợp phần 2b2):

 • Đối tượng thụ hưởng: tài trợ cho Nhóm hợp tác có ít nhất 5 thành viên, bao gồm: ít nhất 2 công ty tư nhân có đủ tiềm lực kinh tế để thực hiện dự án + ít nhất là 1 viện nghiên cứu/trường đại học + 02 thành viên còn lại có thể là doanh nghiệp/ viện nghiên cứu/ trường đại học/ các quỹ đầu tư mạo hiểm.
 • Lĩnh vực tài trợ: Công nghệ thông tin & truyền thông; Công nghệ Sinh học & nông nghiệp; Vật liệu mới; Cơ khí & tự động hóa; Hàng hóa & dịch vụ công ích bao gồm trắc địa, bản đồ, đo đạc, thủy văn, bảo vệ môi trường, khí tượng và biến đổi khí hậu; các lĩnh vực khác về KH&CN có thể xem xét.
 • Tiêu chí lựa chọn chính của FIRST: có mức độ đổi mới công nghệ và khả năng cạnh tranh sản phẩm; tính bền vững của Nhóm nghiên cứu: các thành viên phải đề ra nguyên tắc tham gia, quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên rõ ràng; mức độ đóng góp tài chính của các thành viên.
 • Kinh phí tài trợ: FIRST sẽ tài trợ tối đa 50% của tổng kinh phí của dự án, tối đa là 3 triệu USD. Phần kinh phí còn lại là kinh phí đối ứng của Nhóm nghiên cứu bằng tiền mặt hoặc hiện vật, trong đó vốn đối ứng bằng hiện vật thông qua giá trị khấu hao không được vượt quá 10% tổng kinh phí dự án.

* Nguyên tắc tài trợ của FIRST: FIRST không tài trợ các hoạt động về xây dựng mới, thu hồi đất và tiền lương của chuyên gia/ cán bộ/ viên chức đang làm việc tại đơn vị thụ hưởng.

Hồ sơ

 

Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học – Leaders in Innovation Fellowships 2016-2017

Thời hạn nộp hồ sơ

trước 16h ngày 17/10/2016

Nội dung chính

Mục tiêu của chương trình: đào tạo nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác quốc tế cho các nhà khoa học trong lĩnh vực thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đặc biệt là các giải pháp sáng tạo có ý nghĩa thực tiễn đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội cho đất nước.

Đối tượng dự tuyển:

 • Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà sáng chế Việt Nam có sản phẩm nghiên cứu dựa trên nền tảng nghiên cứu kỹ thuật (tương đối hoàn thiện) và có nhu cầu thương mại hóa.
 • Lĩnh vực nghiên cứu: không giới hạn. Tuy nhiên, ưu tiên dành cho các nghiên cứu kỹ thuật trong những lĩnh vực sau: i) Y tế và khoa học sự sống; ii) Nông nghiệp; iii) Môi trường và năng lượng; iv) Đô thị hoá; v) Kỹ thuật số và các giải pháp sáng tạo nói chung.

Hồ sơ

Phương thức 1: Nộp hồ sơ nộp cho Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Đại sứ quán Anh, gồm:

 • Đơn dự tuyển chương trình bằng cả 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Sơ yếu lý lịch công việc (hình thức và nội dung của hồ sơ do Quý Thầy, Cô tự quyết định, nhưng không được dài quá 2 trang).
 • Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)

Quý Thầy, Cô vui lòng download hồ sơ đề xuất theo đường link sau: http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/20160913-Quy_Newton_Viet_Nam_Thong_bao_moi_nop_ho_so_chuong_trinh_Ho_tro_thuong_mai_hoa_ket_qua_nghien_cuu_cua_nha_khoa_hoc-Leaders_in_Innovation_Fell/

Phương thức 2: Hồ sơ nộp trực tuyến cho Viện Hàn lâm kỹ thuật hoàng gia: Quý Thầy, Cô cần điền đơn dự tuyển trực tuyến trên website của Viện Hàn lâm kỹ thuật hoàng gia: https://grants.raeng.org.uk/

 Công văn

Project_Ho tro TMH_Thong bao 1862