Home » Student

Student

Thông Báo tổ chức đợt SHCD cuối khóa lần cuối trong năm 2017

  • Đối tượng: dành cho những sinh viên từ khóa 2013 trở về trước (có thu phí tổ chức và mời báo cáo viên), khóa 2014 (không thu phí), không dành cho khóa 2015, 2016.
  • Sinh viên đăng ký tại văn phòng Khoa, sinh viên điền thông tin họ và tên, MSSV, SDT, Email của sinh viên.
  • Nếu sinh viên không hoàn thành chính trị cuối khóa, sinh viên không được tốt nghiệp.
  • Thời gian đăng ký: 25/5/2017 -> 2/6/2014