Home » News

Recruitment announcement and interview from APACHE Vietnam

chuandoc_SeminarApache_11Jan2017

Theo kế hoạch đã được BGH phê duyệt, P.QHĐN sẽ tổ chức Hội thảo chủ đề “Recruitment announcement and interview from APACHE Vietnam” với thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian: 9:30 – 11:30, thứ năm, ngày 11/1/2017
  • Địa điểm: A2.608
  • Diễn giả: Mr. Ivan Lee, Vice General Director of APACHE Vietnam

Đây là dịp thuận lợi để tiếp cận cơ hội việc làm sau khi Tốt nghiệp, CBGV và SV quan tâm nên tham dự buổi hội thảo. Do sẽ có phần phỏng vấn ứng viên ngay sau hội thảo nên CBGV-SV quan tâm có thể đem theo hồ sơ, CV của mình để dự phần phỏng vấn.

Thông báo tuyển dụng của Apache Vietnam: TB Tuyen dung. Tltd APACHE

Để biết thêm thông tin chi tiết, các đơn vị vui lòng liên hệ P.QHĐN – Chuyên viên Trần Thị Tường Vi, ext 3999, email: tttvi@hcmiu.edu.vn