Home » Bản đồ

Bản đồ

Địa chỉ liên hệ:

Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: (848) 37244270 – 3221

Fax: (848) 37244271