Home » Các Hoạt Động

Các Hoạt Động

Tiếp đoàn Trường đại học Uppsala, Thụy Điển

Seminar của GS. David Janzen: “Làm việc nhóm trong lĩnh vực kỹ thuật”

Seminar của GS. Thomas Agotnes: “Lập luận về Tri Thức”

Hội Thảo MITM

Xuân Tình Nguyện

Làm việc với đại diện các công ty từ Romani và Pháp

Ngày hội thông tin tuyển sinh khoa CNTT

Hội Thảo APIEMS 2015

Chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam

IU Gaming Tour