Home » Chương trình Đại Học

Chương trình Đại Học

1. Thông tin chung

1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh, khối ngành tuyển sinh

Các nhóm môn xét tuyển:

  • A: Toán, Lý, Hóa
  • A1: Toán, Lý, Anh
Mã trường: QSQ

Chương trình Mã ngành đào tạo Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
Chương trình ĐHQT cấp bằng Công nghệ thông tin 7480201 A, A1 31
Khoa học dữ liệu 7480109 A, A1 42
Khoa học máy tính 7480201 A, A1 93
Chương trình liên kết Nottingham University 7480201_LK A, A1 100 (bao gồm các ngành khác)
West of England University 7480201_LK A, A1 205 (bao gồm các ngành khác)
Rutgers University tbc tbc tbc
SUNY Binghamton University 7480201_LK A, A1 50 (bao gồm các ngành khác)

 

1.2. Điểm chuẩn tuyển sinh các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

STT Tên ngành Khối thi 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2018

2019

1

Công nghệ Thông tin

(Mạng máy tính + khoa học máy tính + kỹ thuật máy tính)

A

15

17

19.5

20.5

20.75

23.5

19

20

A1

15

17

19.5

20.5

20.75

23.5

19

20

1.3. Số lượng sinh viên tuyển sinh hằng năm (Chuyên ngành mạng máy tính, khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính)

Năm học Số sinh viên đăng ký Số sinh viên trúng tuyển Số sinh viên nhập học
2012-2013

196

92

56

2013-2014

239

107

69

2014-2015

300

113

83

2015-2016

222

93

79

2016-2017

357

136

75

2017-2018

932

138

96

Sinh viên sẽ lựa chọn chuyên ngành chính thức của mình sau 2 năm học tại trường.

2. Hình thức xét tuyển

Thông tin và hình thức xét tuyển chi tiết

Thông tin tuyển thẳng

3. Học phí

  •  1. Các chương trình do Đại học Quốc tế cấp bằng.Học phí: 50 triệu/năm.2. Các chương trình liên kết đào tạo với Đại học nước ngoài

    Giai đoạn 1 (2 năm đầu): 50 – 77 triệu/năm.

    Giai đoạn 2 (2 năm cuối): theo chính sách học phí của từng ngành của trường Đối tác.

4. Học bổng