Home » Chương trình liên kết

Chương trình liên kết

Khoa Công nghệ Thông tin liên kết với các trường Đại học danh tiếng tại Anh và Hoa Kỳ nhằm giúp cho sinh viên có nhiều lựa chọn linh động, tiết kiệm chi phí học tập và sinh hoạt, có thời gian chuẩn bị tiếng Anh, làm quen với phương pháp học Đại học trong môi trường quốc tế. Sinh viên sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ phía trường và Khoa Công nghệ Thông tin về việc xin hồ sơ chuyển tiếp sang các trường liên kết và các vấn đề liên quan đến học thuật. Quá trình đào tạo được chia làm 2 giai đoạn: 2 năm đầu học tại trường Đại học Quốc tế, 2 năm cuối học tại trường Đại học đối tác. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng bởi các trường Đại học đối tác và kết quả học tập sẽ được công nhận trên toàn thế giới.

1. Yêu cầu ngoại ngữ giai đoạn 1

Sinh viên được yêu cầu tham dự bài kiểm tra Anh văn đầu vào để xếp lớp theo trình độ tiếng Anh. Sinh viên có chứng chỉ quốc tế IELTS không phải dự thi xếp lớp đầu vào. Kết quả thi xếp lớp hoặc trên chứng chỉ quốc tế sẽ được dùng để phân loại như sau:

  • IELTS < 4.0: học học tiếng Anh tăng cường tại trường
  • 4.0 <= IELTS < 5.5 : học tiếng Anh tăng cường và được học dần chương trình chính thức
  • IELTS >= 5.5: sẽ theo học ngay chương trình chính thức

2. Yêu cầu ngoại ngữ giai đoạn 2

Trước khi nộp hồ sơ xin visa và hồ sơ xin chuyển tiếp sang trường Đại học liên kết, sinh viên phải có bằng IELTS đối với chương trình liên với Đại học ở Anh hoặc TOEFL iBT đối với Hoa Kỳ. Điều kiện chuyển tiếp:

Chương trình liên kết Chứng chỉ Anh văn quốc tế Điểm trung bình tích luỹ giai đoạn 1
Đại học Nottingham, Anh – Học tại Anh: IELTS >= 6.5
Điểm thành phần >= 6.0- Học tại Mã Lai: IELTS >= 6.0
Điểm thành phần >= 5.5
>= 60% (của năm thứ 2)
Đại học West of England, Anh IELTS >= 6.0
Điểm thành phần >= 5.5
>= 50%
Đại học SUNY Binghamton, Hoa Kỳ IELTS >= 6.5 hoặc TOEFL >= 80 >= 3.0

3. Học phí và sinh hoạt phí

Chương trình liên kết Học phí giai đoạn 1 Học phí giai đoạn 2 Sinh hoạt phí
Đại học Nottingham, Anh 56 triệu đồng/năm Học tại Anh: £19.120/năm

Học tại Mã Lai: RM41.740/năm

Học tại Anh: ~£10.500/năm

Học tại Mã Lai: ~RM16.000/năm

Đại học West of England, Anh 56 triệu đồng/năm £11750/năm ~£10.500/năm
Đại học SUNY Binghamton, Hoa Kỳ 56 triệu đồng/năm ~$22.400/năm ~$14.000/năm

4. Chương trình đào tạo cụ thể của các chương trình liên kết