Home » Chào mừng các bạn đến với khoa Công nghệ Thông tin

Chào mừng các bạn đến với khoa Công nghệ Thông tin

welcome

Đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành Công nghệ Thông tin, khoa CNTT trường đại học Quốc Tế đã đưa ra chương trình đào tạo tập trung với mục đích đào tạo ra các lớp sinh viên tốt nghiệp đáp ứng tốt với nhu cầu của lĩnh vực nói riêng và xã hội nói chung.

Điểm nổi bật của chương trình đào tạo là việc giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, giúp sinh viên có thể làm việc tốt trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của các công ty hàng đầu trong và ngoài nước.

Việc học tập tại khoa CNTT trường đại học Quốc Tế, cùng với một chương trình đào tạo được chọn lọc từ các trường đại học danh tiếng, giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có kiến thức vững vào về cả lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Sinh viên tốt nghiệp khoa CNTT trường đại học Quốc Tế, có thể tiếp tục học lên Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ hoặc làm việc tại các công ty và có khả năng ứng dụng CNTT trong nhiều ngành nghề khác nhau.