Home » Cơ Sở Vật Chất

Cơ Sở Vật Chất

Hệ thống phòng thí nghiệm là một bộ phận của khoa CNTT, với trên 120 máy tính và 4 máy chủ, có kết nối internet và được trang bị cơ sở vật chất chất lượng cao. Hệ thống phòng thí nghiệm nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu của sinh viên, nghiên cứu sinh, và giảng viên.

IMG_5741


Hệ thống phòng thí nghiệm gồm 4 phòng:

Phòng Công nghệ phần mềm

Phòng thực hành được trang bị đầy đủ các thiết bị nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu các vần đề về phát triển phần mềm. Mỗi máy tính đều được cài đặt các môi trường và công cụ phát triển phần mềm như Visual Studio… và các công cụ thiết kế như Rational Rose.

Phòng Cơ sở dữ liệu

Phòng thực hành cơ sở dữ liệu được trang bị các cơ sở vật chật để nghiên cứu, thực hành về hệ thống, ứng dụng cơ sở dữ liệu. Mỗi máy tính đều được cài đặt các công cụ lập trình và quản lí cơ sở dữ liệu như Oracle 10.

Phòng hệ điều hành

lab0s

Phòng thực hành hệ điều hành được trang bị các thiết bị để nghiên cứu về hệ điều hành và kiến trúc máy tính. Mỗi máy đều được cài các hệ điều hành Windows XP, Linux, và Unix.

Phòng mạng máy tính

lab

Phòng thực hành mạng máy tính được trang bị các thiết bị để phục vụ mục đích nghiên cứu về các hệ thống phân tán, mạng máy tính, và các hệ thống xử lý song song. Tất cả các máy tính đều được cài đặt các hệ điều hành Linux và Unix.