[Thông báo] Đội tuyển Zombie Bots của khoa CNTT đoạn giải ba trong cuộc thi Sinh viên với ATTT 2015

Chúc mừng đội tuyển Zombie Bots của khoa CNTT trường ĐHQT đã xuất sắc đoạt giải ba trong cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin 2015 ^_^

Thông tin chi tiết: http://vnisa.org.vn/su-kien/cuoc-thi-sinh-vien-voi-attt/ket-qua-vong-thi-so-khao-cuoc-thi-quoc-gia-sinh-vien-voi-attt-nam-2015.html

StudentWithInfoSec