[Thông báo] Giải thưởng CNTT – Truyền thông TP.HCM Lần VII cho Sinh viên

I. Giới thiệu chung về Giải thưởng

Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng chính thức do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức xét và tặng thưởng hàng năm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm, dịch vụ và thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển Công nghệ thông tin – truyền thông của Thành phố.

II. Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng được xét và trao tặng cho 6 nhóm, theo các lĩnh vực liên quan đến Công nghệ thông tin – Truyền thông như sau:

  1. Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu.
  2. Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu.
  3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu.
  4. Đơn vị ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông tiêu biểu.
  5. Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố.
  6. Sinh viên ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc.

Các đơn vị và cá nhân đã được trao Giải thưởng vẫn có quyền đăng ký tham gia ở các năm tiếp theo nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc, đáp ứng được điều kiện và tiêu chuẩn của Giải thưởng.

Số lượng giải thưởng ở mỗi nhóm danh hiệu sẽ tùy thuộc vào thực tế xét giải nhưng tối đa không quá 5 (năm) giải thưởng cho mỗi nhóm danh hiệu

III. Quyền lợi của các Đơn vị, cá nhân được trao tặng Giải thưởng

1. Đơn vị, cá nhân đạt Giải thưởng được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng. Tổng giá trị Giải thưởng là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) cho mỗi Nhóm danh hiệu, được chia cho các đơn vị và cá nhân được xét trao giải thưởng trong nhóm.

2. Đơn vị, cá nhân đạt Giải thưởng được phép quảng bá, tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ và thành tích của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng, được đại diện cho ngành CNTT-TT Thành phố tham gia các cuộc thi và giải thưởng chuyên ngành cấp quốc gia và quốc tế khác.

IV. Tiêu chí tham gia giải thưởng

Đối với nhóm sinh viên ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc: Tieu chi va Huong dan GT-CNTT-2015

 V. Thời hạn và thủ tục đăng ký dự thi

1. Hồ sơ tham gia Giải thưởng: Mau ho so dang ky nhom 6 – Sinh vien nganh CNTT

2. Bộ Hồ sơ được gửi bằng đường Bưu điện (đảm bảo) hoặc gửi trực tiếp về cơ quan thường trực giải thưởng chậm nhất là 17h ngày 20/09/2015 (theo dấu Bưu điện) hoặc gửi về khoa trước ngày 13/09/2015