Thông tin tuyển dụng Renesas Design Vietnam

40 Kỹ sư thiết kế phần cứng và 30 kỹ sư phần mềm
Ứng viên: Sinh viên tốt nghiệp khóa 2016, 2017 hay dự kiến tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2018 với chuyên ngành Điện tử, Viễn thông, Tự động hoá, Cơ điện tử, Kỹ thuật Máy tính, Khoa học Máy tính, Vật lý – Điện tử, Vật lý – Tin học, Toán – Tin học.
I.         Đăng ký: Các bạn sinh viên quan tâm có thể đăng ký qua link :  :  https://goo.gl/forms/CwuNqUQ1bldBplnR2   hoặc gởi email về địa chỉ jobs@rvc.renesas.com
II.        Lịch trình:
–    Kiểm tra viết:   12 – 27  tháng 1, 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh
–    Thời gian bắt đầu làm việc:  Tháng 3 2018
–    Thông tin liên lạc:  jobs@rvc.renesas.com hay  www.facebook.com/RenesasDesignVietnam