[Thông báo] Chương trình Vườn Ươm Tài Năng cho chương trình Kiểm thử của CSC Việt Nam

Nhằm chuẩn bị nhân sự tương lai cho các dự án phần mềm, công ty CSC Việt Nam triển khai chương trình đào tạo Vườn Ươm Tài Năng (Fresher Training Program) cho chương trình Testing bắt đầu từ ngày ngày 20 tháng 03 năm 2017. Chương trình đào tạo sẽ kéo dài trong 6 tuần làm việc liên tục và các bạn sẽ được đào tạo tại văn phòng công ty CSC Việt nam trong giờ hành chính.

Đối tượng của chương trình là các bạn:

  • Sinh viên năm cuối chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp trong ngành CNTT hoặc đã tốt nghiệp nhưng đi làm dưới 06 tháng;
  • Có kỹ năng tiếng Anh giao tiếp tốt;
  • Có kiến thức tổng quát về lập trình hoặc kiểm thử phần mềm;
  • Tham gia liên tục trong vòng 6.5 tuần đào tạo;
  • Cam kết làm việc với CSC Việt nam ít nhất 30 tháng kể từ ngày được tuyển dụng chính thức;

Sau khi đào tạo, các bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại CSC Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem ở poster phía dưới.

Phương thức đăng ký: Sinh viên nộp đơn tham gia (bao gồm CV (tiếng Anh), đơn xin việc (tiếng Anh) và ảnh) đến địa chỉ email CSCV-Recruitment@csc.com, nên ghi rõ tên chương trình đào tạo khi nộp đơn (Testing Fresher Program).

2017_TESTING FRESHER PROGRAM_25 Feb