Buổi thông tin về môn Internship trong học kì hè (cập nhật)

Tất cả sinh viên đăng ký môn Internship vào học kỳ hè năm 2016-2017, sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn vào thời gian như sau:

  • Địa điểm: phòng La1.608
  • Ngày: 25/5/2016
  • Thời gian: 9:00
  • Nội dung: cung cấp thông tin thực tập hè 2017: quy trình, thời hạn, các câu hỏi và giải đáp