Học Thuật

Cuộc thi IU TopCoder 2017

I. Đối tượng tham gia – thời gian – địa điểm 1. Đối tượng tham gia: Tất cả các sinh viên đang tham gia chương trình đại học tại trường Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2. Thời gian, địa điểm các […]

Read More