Học Thuật

TUYỂN THÀNH VIÊN MỚI CHO NHÓM AN TOÀN THÔNG TIN

Nhóm An toàn thông tin cần tuyển thêm các thành viên mới tham gia đội thi Sinh viên với ATTT Asean 2020 được tổ chức vào tháng 10/2020 (http://sv-attt.vnisa.org.vn/). Khi tham gia nhóm, các thành viên sẽ có cơ hội học tập những kiến thức về ATTT như là bash […]

Read More

Thực tập hè 2020

Tài nguyên: Hướng dẫn viết báo cáo thực tập Mẫu đánh giá sinh viên thực tập Hướng dẫn format báo cáo thực tập Danh sách công ty thực tập 2019 Danh sách công ty thực tập 2020