Post Tagged with: "Học thuật"

Cuộc thi IU TopCoder 2017

I. Đối tượng tham gia – thời gian – địa điểm 1. Đối tượng tham gia: Tất cả các sinh viên đang tham gia chương trình đại học tại trường Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2. Thời gian, địa điểm các […]

Read More

Chương trình hè quốc tế NCKU 2017 tại Đài Loan

Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc tế xin giới thiệu thông tin về chương trình quốc tế hè NCKU International Summer School 2017 tại Đại học Quốc gia Cheng Kung (NCKU), Đài Loan. Thông tin về chương trình: Chương trình diễn ra từ 20/7 – 4/8/2017. Sinh viên sẽ […]

Read More

Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia cho sinh viên toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp sinh viên có cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Australia. Học bổng gồm có các mục: học bổng […]

Read More