Cuộc thi IU TopCoder 2017

I. Đối tượng tham gia – thời gian – địa điểm

1. Đối tượng tham gia:

 • Tất cả các sinh viên đang tham gia chương trình đại học tại trường Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian, địa điểm các nội dung thi đấu:

 • Thời gian:
  Khối cá nhân: lúc 08h00, Thứ Sáu, ngày 30 tháng 06 năm 2017
  Khối tập thể: lúc 08h00, Thứ Bảy, ngày 01 tháng 07 năm 2017
 • Địa điểm: Phòng thực hành khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

II. Hình thức và nội dung thi

1. Hình thức:

 • Ngôn ngữ lập trình của cuộc thi là C/C++, thí sinh có thể sử dụng một trong các môi trường lập trình (IDEs) do BTC cung cấp: Dev-C++, Codeblocks.

2. Nội dung:

 • Khối cá nhân (S – League): Mỗi cá nhân thí sinh thi lập trình và kỹ năng thao tác tin học trên máy tính dùng để giải một số bài toán thuộc phạm vi chương trình tin học nâng cao
 • Khối tập thể (G – League): Mỗi đội thi lập trình và kỹ năng thao tác tin học trên máy tính dùng để giải một số bài toán thuộc phạm vi chương trình tin học nâng cao.

III. Cách thức đăng ký và trang thông tin về cuộc thi:

1. Cách thức đăng ký:

2. Trang thông tin về cuộc thi:

 • https://www.facebook.com/IU.Top.Coder/
 • Ngoài các thông tin về cuộc thi, trang còn cung cấp những bài viết chuyên đề về những thuật toán nâng cao thường được sử dụng trong các kỳ thi lập trình quốc tế, sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt hơn trong kì thi.